กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

มัสยิดเกาะขัน (ทะเบียนเลขที่: 055)

ประวัติความเป็นมาฯ
ประวัติมัสยิดเกาะขัน ม.3ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

สมัคร เดชอรัญ

อิหม่าม

หาบ ช้างขาว

คอเต็บ

นุกล เพ็งเทพ

บิหลั่น

สมโชค หลงขาว
เลขานุการ คณะกรรมการ
ศักดา ดาโอะ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
อุดมศักดิ์ ฤทธิ์หมุน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
สายัน จิตรหลัง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไพรัตน์ พิชัยรัตน์
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
จำรัส หลงขาว
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
กี เจริญฤทธิ์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โผน ทองโท
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
เจือ เพ็งเทพ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
เทียง ชูอ่อน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ธิติ ชูแก้ว
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สุธี อุ่นนวล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 61 145 102 247
สัปปุรุษในเขต 55 138 93 231
สัปปุรุษนอกเขต 6 7 9 16
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 7 5 2 7
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดเกาะขัน
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: ปะเหลียน
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92180 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 5,342