MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. ตรัง มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดเส่าอีต่นอิสลาม ทะเบียนเลขที่: 024

หมู่ที่: 2 แขวง/ตำบล: บ้านนา เขต/อำเภอ: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง
ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดส่าอิดลอิสลาม (มัสยิดบ้านนา) ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบ้านนา more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายธำรง โต๊ะดำ

อิหม่าม

นายสัญชัย ศรีเจริญ

คอเต็บ

นายยะโกบ หาบหา

บิหลั่น

นายยงยศ หลงขาว
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายวิจิตร จิตรหลัง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายวิชิต ร่าเหม
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายชาตรี ชัยศิริ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายสุวัฒน์ ชัยศิริ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุรวุฒิ หูเขียว
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายปัญญา เสียมไหม
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอุทัย ชัยศิริ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายบุญส่ง โต๊ะดำ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายดีน หูเขียว
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายณรงค์ฤทธิ์ ใจตรง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายคล่อง หูเขียว
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 17 31 38 69
สัปปุรุษในเขต 17 31 38 69
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดเส่าอีต่นอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: ตรัง-ปะเหลียน ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92140 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 7,305