กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน (ทะเบียนเลขที่: 037)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิด�นูรุลเอิ๊ยะซาน�จัดตั่งที่�หัวถนน368/1�ม.1��ต.มะเร็ต�อ.เกาะสมุย�จ.สุราษฎร์ธานี�84310�เมือปี�2459� ซึ่งปัจุบันมัสยิดเสร็จแล้ว ตอนนี้กำหลังเพิมเติม ด้านหน้ามัสยิด more
แผนที่นำทาง Google Map
หัวถนน (ชุมชนมุสลิม)

กรรมการมัสยิด

นาย มาหามะ เย็ง

อิหม่าม

นาย นิแม เจาะหมิง

คอเต็บ

นาย นิโกะ เจาะหมิง

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย อิบรอเฮม ฮารน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย อะยือมิง เวาะซา
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย รอเสะ ประสิทธิหิมะ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย มามะ ยูโส๊ะ
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย แวยา อุสมันบาฮา
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย ญา แวหามะ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย สุรียา ยาโม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 20 78 87 165
สัปปุรุษในเขต 18 76 86 162
สัปปุรุษนอกเขต 2 2 1 3
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน
ที่ตั้งเลขที่: 368/1 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: มะเร็ต
อำเภอ/เขต: เกาะสมุย จังหวัด: สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์: 84310 เบอร์โทรศัพท์: 089-872566
จำนวนผู้เข้าชม: 9,431