กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

มัสยิด นูรนดีนา (บ่อทึง) (ทะเบียนเลขที่: 052)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายอับดุลกอนี แหละหมัน

อิหม่าม

สวัสดิ์ หีมโต๊ะเต๊ะ

คอเต็บ

นาย ดนเหลาะ หลีแจ้

บิหลั่น

นาย ศราวุธ ชูชื่น
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย หรอหีม หลำสะ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย สวภาพ เหตุหาก
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย ทวีศักดิ์ มัธยม
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย สวน พรรณราย
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย ดาหริด นกแดง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย วินัย ยามาเจริญ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย หมุด ชูชื่น
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย ยะโกบ หมัดอาหวา
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย อุสัน แหละหีม
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายมนเหลาะ สาโส๊ะ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 78 129 135 264
สัปปุรุษในเขต 78 129 135 264
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 8 4 4 8
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิด นูรนดีนา (บ่อทึง)
ที่ตั้งเลขที่: 62 หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: เกาะหมาก
อำเภอ/เขต: ปากพะยูน จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93120 เบอร์โทรศัพท์:
จำนวนผู้เข้าชม: 4,718