MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
กอจ. สตูล มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดหาดทรายยาว ทะเบียนเลขที่: 016

หมู่ที่: 2 แขวง/ตำบล: ตันหยงโป เขต/อำเภอ: เมืองสตูล จังหวัด: สตูล 0836563634

กรรมการมัสยิด

นายสมาน ฮะยีบิลัง

อิหม่าม

นายอำรณ ฮะยีบิลัง

คอเต็บ

นายหมาดรอฮีม ยาหนา

บิหลั่น

นายเอกวัฒน์ มะสมัน
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายตรี ทิ้งปากถ้ำ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายวิสิทธ์ ตาหมาด
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายแหละ หีมสุวรรณ์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายยูฮัน ฮะยีบิลัง
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายบาดล อมลียา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายวีระ แซะอุหมาก
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวิสิทธ์ ตาหมาด
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายนริช หวันมารัตน์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายหาหมาด สุวามีน
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
นายยะหยา ฮะยีบิลัง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายลาเดน อาลัง
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 204 483 488 971
สัปปุรุษในเขต 202 482 486 968
สัปปุรุษนอกเขต 2 1 2 3
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 13 5 9 14
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดหาดทรายยาว
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 2 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ตันหยงโป
อำเภอ/เขต: เมืองสตูล จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91000 เบอร์โทรศัพท์: 0836563634
จำนวนผู้เข้าชม: 5,801