กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

มัสยิดมะกอมุ้ลอามีน (ทะเบียนเลขที่: 121)

ประวัติความเป็นมาฯ
ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2540 โดยได้รับการบริจาคที่ดินวากาฟจากนาย โดด จิตเที่ยง เป็นเนื้อที่จำนวน 3 งาน 05 ตารางวา ขนาดความกว้างภายในมัสยิด 8 เมตร และยาว 12 เมตร และได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546 more

กรรมการมัสยิด

นายปรีชา จิตเที่ยง

อิหม่าม

นายดารา จิตเที่ยง

คอเต็บ

นายมูฮัมหมัด สันเบ็ญหมัด

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายตอเหตุ จิโสะ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสง่า จิตเที่ยง
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายวุฒิศักดิ์ จิตเที่ยง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายกอฉ๊ะ จิโสะ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสร ชำนาญเหนาะ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายอรุณ จิตเที่ยง
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายยาสี้น รอดเสน
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 13 30 28 58
สัปปุรุษในเขต 12 29 28 57
สัปปุรุษนอกเขต 1 1 0 1
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดมะกอมุ้ลอามีน
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 4 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: สุโสะ
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92120 เบอร์โทรศัพท์: 0888258449
จำนวนผู้เข้าชม: 7,088