กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดอูบูดียะห์ (ทะเบียนเลขที่: 087)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดอูบูดียะห์ more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

จูโกด เล็มโดย

อิหม่าม

นายแวอับดุลเลาะห์ กามาลี

คอเต็บ

นายอาหลี แกสมาน

บิหลั่น

อารี เล็มโดย
เลขานุการ คณะกรรมการ
รอเสด แกสมาน
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายฮาริส ตาเดอิน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอับดุลมาลิก แกสมาน
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
อาสัน หวังกุหลำ
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายมุดตอฟา แกสมาน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
อาบูบากาก บูนำ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายกอเดช เล็มโดย
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายรอศักดิ์ ตาเดอิน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
อาดล ตาเดอิน
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
หมาดฉา แซะอามา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
อุเส็น ราเหม
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 193 325 348 673
สัปปุรุษในเขต 163 284 303 587
สัปปุรุษนอกเขต 30 41 45 86
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 10 7 3 10
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 1 1 0 1
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดอูบูดียะห์
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 4 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ควนโดน
อำเภอ/เขต: ควนโดน จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91160 เบอร์โทรศัพท์: 0836596852
จำนวนผู้เข้าชม: 8,135