กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

มัสยิด ยามีอุลอิสลาม (บ้านต้นพรอง) (ทะเบียนเลขที่: 076)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิด ยามีอุลอิสลาม (สี่แยกบ้านพูด)  ตั้งอยู่ที่  76   หมู่ 12  ตำบลคลองเฉลิม    อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง   93180 more
แผนที่นำทาง Google Map
https://maps.app.goo.gl/CxzGr76 หมู่ 12 ตำบล คลงเฉลิม อำเภอ กงหรา พัทลุง 93180 097 065 2778 https://maps.app.goo.gl/ruxyk

กรรมการมัสยิด

นายมนัส ไบระหมาน

อิหม่าม

นายปริญญา ขำนุรักษ์

คอเต็บ

นายอ่าหลี หวัดแท่น

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายวาฮับ เพ็ชหนู
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายมะแอ ยะดี
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายเอกชัย พลนุ้ย
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายภานุเดช สังข์นุ้ย
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสุไลมาน เอี่ยวสานุรักษ์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายหมัดดีด ฤทธิรงค์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสายันต์ หนูขวัญ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายพิชิต อินทรศักดิ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายเจ๊ะหะ สะแหละ
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 126 295 239 534
สัปปุรุษในเขต 126 295 239 534
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 6 3 3 6
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิด ยามีอุลอิสลาม (บ้านต้นพรอง)
ที่ตั้งเลขที่: 76 หมู่ที่: 12 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: คลองเฉลิม
อำเภอ/เขต: กงหรา จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93180 เบอร์โทรศัพท์: 0970652778
จำนวนผู้เข้าชม: 8,247