กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee phattalung
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง

มัสยิด บ้านเหมืองตะกั่ว (ทะเบียนเลขที่: 023)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดบ้านหมืองตะกั่วก้ได้มีหมืองเค้าทำแร่ตะกั่วมาก่อน more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายอับดลเลาะ หมัดอาดัม

อิหม่าม

นาย อาดัม ทิ้งผอม

คอเต็บ

นาย ดลหร่อหมาน หมุดงา

บิหลั่น

นาย ดลเหลาะ เอียดสงคงคราม
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย ยูโซ๊ะ สืบสุกวารี
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย สมศักดิ์ ปักสัน
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย หรูน ติ้งโหยบ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย อารีย์ เหล็มหมาด
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย มูหำหมัดกอเส็ม ไมละหมัด
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย หรูน ติ้งโหยบ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย บุคกอรี ตาเย็บ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย เส็น ล่าแหละหมัน
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย เส็น ล่าแหละหมัน
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นาย เส็น ล่าแหละหมัน
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 0 0 0 0
สัปปุรุษในเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิด บ้านเหมืองตะกั่ว
ที่ตั้งเลขที่: 23 หมู่ที่: 1 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: หนองธง
อำเภอ/เขต: ป่าบอน จังหวัด: พัทลุง รหัสไปรษณีย์: 93170 เบอร์โทรศัพท์: 0849696190
จำนวนผู้เข้าชม: 6,822