กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดท่าแพใต้ (ทะเบียนเลขที่: 025)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายหมาดสีเกียรติ์ หมันสัน

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

นายดลมาหนาบ ทิ้งน้ำรอบ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายอดุลย์ อาดำ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุดดีน แดวากม
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายสอาด เงดปาตี
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสุขกรี ยาพระจันทร์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 160 285 307 592
สัปปุรุษในเขต 150 273 301 574
สัปปุรุษนอกเขต 10 12 6 18
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 7 6 1 7
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 6 4 2 6
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดท่าแพใต้
ที่ตั้งเลขที่: 160 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ท่าแพ
อำเภอ/เขต: ท่าแพ จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91150 เบอร์โทรศัพท์: 0824311601
จำนวนผู้เข้าชม: 10,022