กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

มัสยิด ยามิสตากูวา จดเมื่อ 23 เม.ย. 2517/ วาระ.... (ทะเบียนเลขที่: 159)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

อิสสะแม อาบูบากา

อิหม่าม

อับดุลวาหะ ดายอ

คอเต็บ

อับดุลเลาะ ดือราแม

บิหลั่น

อุสมาน จารู
เลขานุการ คณะกรรมการ
อาแซ กอมกนิง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
อับโดรอแมน อาลีสาเมาะ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
แวสะมะแอ ดาโต๊ะ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
มะหามะ หะยีเจ๊ะอาลี
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
มาหะมะ บาโงปะแต
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไซนูดิง สาแมหาดี
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
อับดุลกาเดร์ แวดือราแม
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
อิบรอหิม สามะ
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
มะซอบรี ราเยง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
มะนาวี เตะซา
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
อับดุลเลาะ สุดาลี
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 104 207 209 416
สัปปุรุษในเขต 102 206 208 414
สัปปุรุษนอกเขต 2 1 1 2
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 2 1 1 2
มัสยิด ยามิสตากูวา จดเมื่อ 23 เม.ย. 2517/ วาระ....
ที่ตั้งเลขที่: 1/9 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: บ้านปะแต ตำบล/แขวง: ปะแต
อำเภอ/เขต: ยะหา จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95120 เบอร์โทรศัพท์: 0847470864
จำนวนผู้เข้าชม: 4,533