กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

มัสยิดญามีอุลมุสลีมีน (ทะเบียนเลขที่: 086)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดญามีอุลมุสลีมีนก่อตั้งเมื่อ 18-6-2525 ได้จดทะเบียนเมื่อ 17-8-2525 โดยนาย หีม สมจริง เป็นผู้ใหญ่บ้านในตอนนั้น ได้วาก็อบที่ดินและก่อสร้างมัสยิด ซึ่งมีนายอี ฉิมเรือง เป็นอีหม่าม more

กรรมการมัสยิด

นายอิสา รอดเข็ม

อิหม่าม

นายจำลอง รอดเข็ม

คอเต็บ

นายสุวิทย์ สุโสะ

บิหลั่น

นายอุทร หวังชัย
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายบุญเกิด สุโสะ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายศักดิ์ชัย หูเขียว
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายศุภมิตร ยะรังวงศ์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายธนชัย ชายทุ่ย
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายวันชัย ทองดี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายราเมฆ ดารารักษ์
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายทรงพล พลพัง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายสมพร เสียมไหม
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายอานนท์ หนกหลัง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายรัตน์ สุโสะ
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมควร ทองดี
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 184 271 233 504
สัปปุรุษในเขต 183 270 233 503
สัปปุรุษนอกเขต 1 1 0 1
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 11 3 9 12
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 1 1 0 1
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดญามีอุลมุสลีมีน
ที่ตั้งเลขที่: หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: ท่าข้าม
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92120 เบอร์โทรศัพท์: 0951812515
จำนวนผู้เข้าชม: 7,420