กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The Islamic Committee of Phuket
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ (บ้านบางคณฑีบน) (ทะเบียนเลขที่: 016)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์  อิหม่าม ฮัจญีกาก สมบูรณ์ อิหม่ามคนแรก "แท้จริง ผู้ที่ทำนุบำรุงมัสยิดของอัลลอฮ์ ได้แก่ ผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ ต่อวันอาคีเราะห์ เขาดำรงละหมาด บริจาคซากาต เขาไม่หวาดกลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์ หวังว่า บุคคลเหล่านั้นแหละจะอยู่ในหมู่บรรดาผู้ที่ได้รับแนวทางที่ถูกต้อง" ******** ประชุมคณะกรรมการมัสยิดฯ/คณะกรรมการศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดฯ สรุปงานบริหารจัดการมัสยิด ตลอดวาระ 4ปี.. **ปัจจุบัน นายปราโมทย์ โชคเกื้อ  อิหม่าม นายสามารถ  มีสุข   คอเต็บ นายย่าโกบ  เนาวไพร  บิหลั่น more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

ฮัจญี ปราโมทย์ โชคเกื้อ

อิหม่าม

ฮัจญี สามารถ มีสุข

คอเต็บ

ฮัจญี ยะโกบ เนาว์ไพร

บิหลั่น

นาย สมนึก หิมะ
เลขานุการ คณะกรรมการ
นาย สำราญ เนาว์ไพร
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นาย สุรชัย โชคเกื้อ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นาย ดำรงค์ สายสมอ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นาย จิรวัฒน์ ยุคุณธร
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นาย สมยศ พิมาน
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นาย ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นาย สมหมาย เนาว์ไพร (แอน)
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นาย บุญธรรม สมบูรณ์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นาย สมหมาย เนาว์ไพร
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นาย อาหลี สมบูรณ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นาย เหม แสงทอง
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 242 360 383 743
สัปปุรุษในเขต 180 284 313 597
สัปปุรุษนอกเขต 62 76 70 146
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 22 9 17 26
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 4 2 2 4
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ (บ้านบางคณฑีบน)
ที่ตั้งเลขที่: 76/14 หมู่ที่: 4 ถนน/ตรอก/ซอย: วิเศษ ตำบล/แขวง: ราไวย์
อำเภอ/เขต: เมืองภูเก็ต จังหวัด: ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์: 83130 เบอร์โทรศัพท์: 0815380916
จำนวนผู้เข้าชม: 9,246