กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The office of provincial islamic council of trang
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน (ทะเบียนเลขที่: 088)

กรรมการมัสยิด

นายอำนวย สุหรน

อิหม่าม

นายน้อย เพชรหวล

คอเต็บ

อุทย สุดรัก

บิหลั่น

จิรรัตน์ จิตรเที่ยง
เลขานุการ คณะกรรมการ
อภิรักษ หยงสตาร์
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
จรัญ ณ พัทลุง
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
การัณย์ เพชรหวล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
พงศักดิ์ รองเดช
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ณรงค์ เพชรหวล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
พรพจน์ เพชรหวล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
วิสุทธิ์ จิตรเที่ยง
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
เอื้อม สมจริง
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ประชา ชัยศิริ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
เชิ่ม เพ็ชรหวล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
สมเดช หลงขาว
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 93 209 178 387
สัปปุรุษในเขต 83 194 159 353
สัปปุรุษนอกเขต 10 15 19 34
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 3 3 0 3
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุ้ลอีหม่าน
ที่ตั้งเลขที่: 150 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: ตำบล/แขวง: บ้านนา
อำเภอ/เขต: ปะเหลียน จังหวัด: ตรัง รหัสไปรษณีย์: 92140 เบอร์โทรศัพท์: 0846297897
จำนวนผู้เข้าชม: 5,309