กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดนูรุ้นอิสลาม (ทะเบียนเลขที่: 094)

ประวัติความเป็นมาฯ
ก่อตั้งมัสยิดปัจุบัน มัสยิดนู้รุ้นอิสลาม ที่อยู่ 94 ตำบลควนขัน หมู่ 3  อำเมือง จังหวัดสตูล  more
แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

ฮัจยีเลาะ อิตรกี

อิหม่าม

ประสิทธ์ ขวัญเจริญ

คอเต็บ

ประเสริฐ อิสมาแอล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 235 489 457 946
สัปปุรุษในเขต 232 489 454 943
สัปปุรุษนอกเขต 3 0 3 3
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 4 2 2 4
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดนูรุ้นอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่: 94 หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: ควนขัน
อำเภอ/เขต: เมืองสตูล จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91000 เบอร์โทรศัพท์: 0869650898
จำนวนผู้เข้าชม: 6,877