กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดบาลางา (ต้นปาบ) (ทะเบียนเลขที่: 076)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายอาหรน หมาดเหยด

อิหม่าม

นายอาสิร่น ลัดเลีย

คอเต็บ

นายหนัน แดงนุ้ย

บิหลั่น

นายอับดุลหยาด ยานา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายดลราหมาน ติงหวัง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายวิมล เยี่ยมสวัสดิ์
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายนูรุดดีน กาหา
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายอาร่อเชด ตุกังหัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายอดุลย์ อุสมา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายมะเลก ตรีมีน
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายมูฮัมหมัด บูสู
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายอาหนาด ลาวัลย์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสากาด ลาวัลย์
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
นายฮะกีสัน ลัดเลีย
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายอาบิดีน ท่าชะมวง
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 223 427 507 934
สัปปุรุษในเขต 205 412 496 908
สัปปุรุษนอกเขต 18 15 11 26
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 16 11 5 16
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 1 3 3 6
สัปปุรุษเสียชีวิต 12 7 5 12
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 2 4 4 8
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบาลางา (ต้นปาบ)
ที่ตั้งเลขที่: 508 หมู่ที่: 6 ถนน/ตรอก/ซอย: ถนน-ละงู-ปากบารา ตำบล/แขวง: ละงู
อำเภอ/เขต: ละงู จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91110 เบอร์โทรศัพท์: 0806964436
จำนวนผู้เข้าชม: 7,833