กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
Islamic Committee of Satun
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

มัสยิดบัยตุลมุตตากีน (ทะเบียนเลขที่: 205)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดบัยตุลมุตตากีน (บ้านวังเจริญราษฎร์) ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ได้จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ more
แผนที่นำทาง Google Map
https://www.google.co.th/maps/dir/7.0019223,99.7567168/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%99(%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C)

กรรมการมัสยิด

ไม่มีข้อมูล

อิหม่าม

ไม่มีข้อมูล

คอเต็บ

ไม่มีข้อมูล

บิหลั่น

ไม่มีข้อมูล
เลขานุการ คณะกรรมการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายประคอง บวชเดช
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายธุรการ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ไม่มีข้อมูล
กรรมการฝ่ายสตรี

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 1 0 1 1
สัปปุรุษในเขต 1 0 1 1
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดบัยตุลมุตตากีน
ที่ตั้งเลขที่: - หมู่ที่: 9 ถนน/ตรอก/ซอย: - ตำบล/แขวง: นาทอน
อำเภอ/เขต: ทุ่งหว้า จังหวัด: สตูล รหัสไปรษณีย์: 91120 เบอร์โทรศัพท์: 0994040877
จำนวนผู้เข้าชม: 5,384