กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
The islamic committee of suratthani
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม (ทะเบียนเลขที่: 020)

ประวัติความเป็นมาฯ
มัสยิดอิกอม่าตุ้ลอิสลาม�ตั้งอยู่ที่�หมู่บ้านสันติสุข��หมู่ที่�3�ต.บางกุ้ง�อ.เมือง�จ.สุราษฏร์ธานี ก่อตั้งเมื่อ.................... อิหม่ามมะห์หมูด�การะพิทักษ์ มีพื้นที่......... ทิศตะวันออกติดกับคลองท่าทองใหม่ ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนบ้านสันติสุข more
แผนที่นำทาง Google Map
https://goo.gl/maps/aLCwjuM37572

กรรมการมัสยิด

นาย มะหมูด การะพิทักษ์

อิหม่าม

นายรอมาน นายหรุ่น

คอเต็บ

นายเลิดศักดิ์ วงค์ทอง

บิหลั่น

นายวันดี หะสะเล็ม
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายวาฮีบ วันขวัญ
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายสมพร โดยเจริญ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายประสิทธ์ ศรีเจริญ
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายประสิทธ์ เบ็นหะซัน
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายสุไลมาน วันดี
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายแอน หมื่นระหมัด
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายฮาลีม ศรีเจริญ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายประเสริฐ และสง่า
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายสมชาย หวังเกษม
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายบูบะกา หวังสวัสดิ์
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายสมชาย วันรัง
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 30 92 73 165
สัปปุรุษในเขต 26 86 66 152
สัปปุรุษนอกเขต 4 6 7 13
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษเสียชีวิต 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 0 0 0 0
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม
ที่ตั้งเลขที่: 11/1 หมู่ที่: 3 ถนน/ตรอก/ซอย: เลี่ยงเมือง ตำบล/แขวง: บางกุ้ง
อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด: สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์: 84000 เบอร์โทรศัพท์: 0869426123
จำนวนผู้เข้าชม: 8,829