MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสงขลาสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,785 70,845 66,449 137,294
ชุมพร 7 148 308 322 630
ตรัง 152 3,641 7,231 7,036 14,267
นครศรีธรรมราช 132 4,589 10,877 10,273 21,150
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
ปัตตานี 6 2 2 0 2
พังงา 108 5,532 11,984 11,626 23,610
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,698 3,403
ยะลา 524 18,021 43,779 38,568 82,347
ระนอง 32 2,143 4,973 4,756 9,729
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,449 33,007 31,895 64,902
สุราษฎร์ธานี 51 2,454 5,328 5,272 10,600
รวม 2,712 89,830 203,095 190,467 393,562

แนะนำมัสยิด

บ้านในหงบ
เขต/อำเภอ: เมืองพังงา
จังหวัด: พังงา
บ้านอุใด
เขต/อำเภอ: ควนกาหลง
จังหวัด: สตูล
ดะอ์วะตุลญันนะฮ์
เขต/อำเภอ: ละงู
จังหวัด: สตูล
ดุสน
เขต/อำเภอ: ควนโดน
จังหวัด: สตูล
มุสลิมพัฒนา
เขต/อำเภอ: คลองท่อม
จังหวัด: กระบี่
ธรรมอิสลาม
เขต/อำเภอ: คุระบุรี
จังหวัด: พังงา
ดะวาตุลอิสลาม
เขต/อำเภอ: มะนัง
จังหวัด: สตูล
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 842,163