มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

บาฮาร์
ทะเบียนเลขที่: 045
จังหวัด: สตูล
มัสยิดอัลนูร
ทะเบียนเลขที่: 112
จังหวัด: ตรัง
บ้านนาใหม่
ทะเบียนเลขที่: 176
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดนูรุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 050
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
บ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน)
ทะเบียนเลขที่: 1005
จังหวัด: กระบี่
ดารุลมุตตากีน(บ้านยามู)
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: ภูเก็ต
มัสยิด บ้านทอนตรน
ทะเบียนเลขที่: 004
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดอัลเอียะสาน (ควนไม้ดำ)
ทะเบียนเลขที่: 085
จังหวัด: ตรัง
แหลมทองพัฒนาวังหิน
ทะเบียนเลขที่: 127
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด บ้านควนยูง
ทะเบียนเลขที่: 047
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิด บ้านเกาะเสือ
ทะเบียนเลขที่: 049
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิด นูรุดดีน (บ้านทุ่งนา)
ทะเบียนเลขที่: 081
จังหวัด: พัทลุง
นูรุลอิสลาม / วาระ 9-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 056
จังหวัด: ยะลา
มัสยิด บ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 021
จังหวัด: พัทลุง
อิสลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 178
จังหวัด: กระบี่
บ้านไร่ใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 015
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองหวายเล็ก
ทะเบียนเลขที่: 011
จังหวัด: กระบี่
ตอรีกอตุลยันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 070
จังหวัด: พังงา
นูรีลอิห์สาน / วาระ 15 / 6 / 2564 * +2+ 3
ทะเบียนเลขที่: 170
จังหวัด: ยะลา
บ้านโต๊ะสะ
ทะเบียนเลขที่: 103
จังหวัด: สตูล
อิซลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 204
จังหวัด: กระบี่
ซีรอยุจดีน
ทะเบียนเลขที่: 065
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
ดารุสสลาม (บ้านควน)
ทะเบียนเลขที่: 197
จังหวัด: กระบี่
บ้านห้วยน้ำขาวใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 144
จังหวัด: กระบี่
ยะระโตด 2
ทะเบียนเลขที่: 054
จังหวัด: สตูล
บ้านทับควาย
ทะเบียนเลขที่: 166
จังหวัด: กระบี่
อ่าวทองหลาง
ทะเบียนเลขที่: 160
จังหวัด: กระบี่
เขาขาวใต้
ทะเบียนเลขที่: 047
จังหวัด: สตูล
อะบูกอมัร
ทะเบียนเลขที่: 231
จังหวัด: สตูล
บ้านแสงสุริยา
ทะเบียนเลขที่: 069
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
นูรุลฮิกมะฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 229
จังหวัด: สตูล
นูรุลเอี๊ยะซาน (บ้านท่าคลอง)
ทะเบียนเลขที่: 168
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองเจริญ
ทะเบียนเลขที่: 085
จังหวัด: พังงา
นูรุลฮาซานะห์
ทะเบียนเลขที่: 216
จังหวัด: สตูล
มัสยิดนายวน (บ้านท่าเหนาะ)
ทะเบียนเลขที่: 003
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดดารุ้ลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: ระนอง
คอยรียะห์ /วาระ 16 มิ.ย.2563
ทะเบียนเลขที่: 202
จังหวัด: ยะลา
มูฮายีรีนบ่อน้ำผุด
ทะเบียนเลขที่: 190
จังหวัด: สตูล
อัลอิศลาห์
ทะเบียนเลขที่: 103
จังหวัด: พังงา
อุมัรอิบนุลค็อฏฏอบ
ทะเบียนเลขที่: 219
จังหวัด: สตูล
บ้านคลองไส
ทะเบียนเลขที่: 052
จังหวัด: พังงา
มัสยิดอาบีดิตตอฮีรีน
ทะเบียนเลขที่: 026
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,870