มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

พัฒนาอิสลามท่าพรุ
ทะเบียนเลขที่: 129
จังหวัด: กระบี่
มิสบาหุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 111
จังหวัด: กระบี่
บ้านเกาะกลาง
ทะเบียนเลขที่: 009
จังหวัด: กระบี่
นูรุลฮูดา(สุเหร่าใต้)
ทะเบียนเลขที่: 038
จังหวัด: ภูเก็ต
มัสยิด อัตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: พัทลุง
บาบุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 100
จังหวัด: พังงา
นูรุลอุมม๊ะฮฺ(ควนโต๊ะเจ๊ะ)
ทะเบียนเลขที่: 232
จังหวัด: สตูล
มัสยิด นูรนดีนา (บ่อทึง)
ทะเบียนเลขที่: 052
จังหวัด: พัทลุง
บัยตุลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 205
จังหวัด: สตูล
ดารุศศอลิฮีน
ทะเบียนเลขที่: 006
จังหวัด: สตูล
เปรีย
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: สตูล
บ้านเขาเปาะ
ทะเบียนเลขที่: 029
จังหวัด: พังงา
บ้านเขาขาว
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: กระบี่
นูรุลอิหม่าน
ทะเบียนเลขที่: 117
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด บ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 021
จังหวัด: พัทลุง
ฟัตฮุ้ลมายีด
ทะเบียนเลขที่: 204
จังหวัด: สตูล
บ้านคลองจิหลาด
ทะเบียนเลขที่: 008
จังหวัด: กระบี่
บ้านหนองทะเล
ทะเบียนเลขที่: 005
จังหวัด: กระบี่
นูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 076
จังหวัด: พังงา
บ้านวังประจัน
ทะเบียนเลขที่: 058
จังหวัด: สตูล
กลางควนโดน
ทะเบียนเลขที่: 104
จังหวัด: สตูล
มากอมุลมุตตากีน / วาระ............................
ทะเบียนเลขที่: 345
จังหวัด: ยะลา
มัสยิด บ้านบางมวง
ทะเบียนเลขที่: 015
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดมิฟตาฮุ้ลอีมาน
ทะเบียนเลขที่: 139
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดดารุ้นมุสลิมีน
ทะเบียนเลขที่: 019
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
มัสยิดดารุซซูฮูดร์
ทะเบียนเลขที่: 079
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
ยามาอาตุลอิสลาม / วาระ 13 เม.ย. 2564
ทะเบียนเลขที่: 428
จังหวัด: ยะลา
อัลมูญาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 206
จังหวัด: กระบี่
อัล-อามานะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 042
จังหวัด: สตูล
มัสยิดอาด่าสันอัสอานร์
ทะเบียนเลขที่: 034
จังหวัด: พัทลุง
นูรุดดีน มาลาฮูลู
ทะเบียนเลขที่: 355
จังหวัด: ยะลา
ใหม่บ้านกลาง
ทะเบียนเลขที่: 089
จังหวัด: สตูล
มัสยิดสิเหร่
ทะเบียนเลขที่: 009
จังหวัด: ตรัง
นูรุตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 191
จังหวัด: สตูล
อัสสาลาม / วาระ 25 มี.ค. 2568
ทะเบียนเลขที่: 339
จังหวัด: ยะลา
บ้านคลองประสงค์
ทะเบียนเลขที่: 019
จังหวัด: กระบี่
นูรุลอิสลามีย๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 164
จังหวัด: กระบี่
อะฮฺลิซซุนนะฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 198
จังหวัด: กระบี่
บ้านต้นส้าน
ทะเบียนเลขที่: 087
จังหวัด: พัทลุง
บ้านแหลมสอม
ทะเบียนเลขที่: 075
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองไคร
ทะเบียนเลขที่: 039
จังหวัด: กระบี่
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,866