MASJiDTHAi.COM

หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสประจวบคีรีขันธ์ปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสตูลสุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,814 70,902 66,526 137,428
ชุมพร 7 153 311 324 635
ตรัง 152 3,639 7,220 7,028 14,248
นครศรีธรรมราช 132 4,590 10,886 10,288 21,174
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
ปัตตานี 6 2 2 0 2
พังงา 108 5,536 11,985 11,638 23,623
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,110 24,697
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,698 3,403
ยะลา 524 18,023 43,783 38,573 82,356
ระนอง 32 2,145 4,971 4,759 9,730
สตูล 241 15,512 33,070 31,908 64,978
สุราษฎร์ธานี 52 2,454 5,328 5,272 10,600
รวม 2,306 89,737 202,756 190,126 392,882

แนะนำมัสยิด

บ้านปลักแรดพัฒนา
เขต/อำเภอ: ท่าแพ
จังหวัด: สตูล
อัล-ฟุรกอน
เขต/อำเภอ: เมืองสตูล
จังหวัด: สตูล
บูเก็ตบูหงา
เขต/อำเภอ: เมืองสตูล
จังหวัด: สตูล
บ้านท่าคลอง
เขต/อำเภอ: ทุ่งหว้า
จังหวัด: สตูล
บ้านท่าไร่
เขต/อำเภอ: เมืองพังงา
จังหวัด: พังงา
ตักวา / วาระ 2 / 2 / 2564
เขต/อำเภอ: ยะหา
จังหวัด: ยะลา
... ...

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 865,402