มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

โคกทราย
ทะเบียนเลขที่: 004
จังหวัด: สตูล
มัสยิด บ้านบางมวง
ทะเบียนเลขที่: 015
จังหวัด: พัทลุง
อัลมูญาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 151
จังหวัด: สตูล
ญามิอุฏฏอยยิบีน
ทะเบียนเลขที่: 145
จังหวัด: สตูล
ฮีดายาตุลมุสตากีม
ทะเบียนเลขที่: 198
จังหวัด: สตูล
นูรุ้ลฮีดายะห์(หินลับ)
ทะเบียนเลขที่: 132
จังหวัด: กระบี่
อามีนันมุสลีมีน
ทะเบียนเลขที่: 081
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด นูรุ้ลก่อมารียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 067
จังหวัด: พัทลุง
บ้านคลองปิ้ง
ทะเบียนเลขที่: 046
จังหวัด: กระบี่
ดารุตตักวา (บ้านเกาะนาคา)
ทะเบียนเลขที่: 023
จังหวัด: ภูเก็ต
อัล-นูร
ทะเบียนเลขที่: 230
จังหวัด: สตูล
บ้านคลองเคียน
ทะเบียนเลขที่: 011
จังหวัด: พังงา
บ้านใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 003
จังหวัด: พังงา
เราว์ฎอตุสซอลีฮีน (บ้านบางลา)
ทะเบียนเลขที่: 019
จังหวัด: ภูเก็ต
บ้านแหลมสัก
ทะเบียนเลขที่: 029
จังหวัด: กระบี่
กำมะรา (บ้านเหนือ)
ทะเบียนเลขที่: 010
จังหวัด: ภูเก็ต
นูรุ้ลอักซอญ์
ทะเบียนเลขที่: 063
จังหวัด: พังงา
บ้านทรายขาว
ทะเบียนเลขที่: 082
จังหวัด: กระบี่
ประชาพัฒนา(บ้านช่องเขา)
ทะเบียนเลขที่: 157
จังหวัด: กระบี่
ยาบรรณนูดร์ (บ้านเกาะแก้ว)
ทะเบียนเลขที่: 018
จังหวัด: ภูเก็ต
มัสยิด ซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 009
จังหวัด: ระนอง
มิสบาหุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 111
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดดารุลกาเบตร
ทะเบียนเลขที่: 019
จังหวัด: พังงา
บ้านปาเต๊ะ ควนเรียง
ทะเบียนเลขที่: 098
จังหวัด: สตูล
มัสยิด อันนูร
ทะเบียนเลขที่: 095
จังหวัด: พัทลุง
สามัคคีมัสยิด
ทะเบียนเลขที่: 060
จังหวัด: กระบี่
กลางควนโดน
ทะเบียนเลขที่: 104
จังหวัด: สตูล
ตักวา / วาระ 2 / 2 / 2564
ทะเบียนเลขที่: 124
จังหวัด: ยะลา
นูรุลฮูดาร์ / วาระ 6-11-2563
ทะเบียนเลขที่: 144
จังหวัด: ยะลา
มัสยิด นูรุลมุมีนีน (บ้านใหม่)
ทะเบียนเลขที่: 059
จังหวัด: พัทลุง
บูเก็ตบูหงา
ทะเบียนเลขที่: 077
จังหวัด: สตูล
มัสยิดกือลองยะมะแต
ทะเบียนเลขที่: 213
จังหวัด: ปัตตานี
มัสยิด แหลมเม็ดอ่อน
ทะเบียนเลขที่: 039
จังหวัด: พัทลุง
นูรุลมุสตากีม บ้านกะดุ
ทะเบียนเลขที่: 052
จังหวัด: สตูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,861