มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

ดารุลกียามุตดีน
ทะเบียนเลขที่: 161
จังหวัด: กระบี่
นูรุ้ลอักซอญ์
ทะเบียนเลขที่: 063
จังหวัด: พังงา
อัตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 202
จังหวัด: กระบี่
บ้านลูโบ๊ะปันยัง / วาระ 24 / 8 / 2564 * +1+2+3
ทะเบียนเลขที่: 062
จังหวัด: ยะลา
มัสยิด บ้านบางมวง
ทะเบียนเลขที่: 015
จังหวัด: พัทลุง
ดารุลมุตตากีน(บ้านยามู)
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: ภูเก็ต
อัล ฟารุก (บ้านคอเอน)
ทะเบียนเลขที่: 053
จังหวัด: ภูเก็ต
มัสยิดฉ่ำสุดดีน (มัสยิดคลองวน)
ทะเบียนเลขที่: 027
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดอั้ล อันซอร
ทะเบียนเลขที่: 003
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
อาลมุนตอเฮร / วาระ 18-09-2567
ทะเบียนเลขที่: 136
จังหวัด: ยะลา
สังคมอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 109
จังหวัด: กระบี่
อะฺฮ์ลิตตักวา(บ้านต้นทวย)
ทะเบียนเลขที่: 191
จังหวัด: กระบี่
นูรุลอีลาฮียะห์ / วาระ 12-06-2563
ทะเบียนเลขที่: 143
จังหวัด: ยะลา
สุไหงมาตี
ทะเบียนเลขที่: 182
จังหวัด: สตูล
อัลอิสลามีย์ / วาระ 21-09-2564
ทะเบียนเลขที่: 506
จังหวัด: ยะลา
แหลมสน
ทะเบียนเลขที่: 046
จังหวัด: สตูล
มัสยิด พัฒนาอิสลาม (บ้านหูเล่)
ทะเบียนเลขที่: 062
จังหวัด: พัทลุง
บ้านเขางาม
ทะเบียนเลขที่: 088
จังหวัด: กระบี่
อัลอิสลามีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 062
จังหวัด: พังงา
นูรุนฮีดายะฮ์(บ้านบ่อท่อ)
ทะเบียนเลขที่: 125
จังหวัด: กระบี่
ลูโบะบาตู
ทะเบียนเลขที่: 061
จังหวัด: สตูล
กาเน๊ะ Kaneh Nurulkiro-ah
ทะเบียนเลขที่: 001
จังหวัด: สตูล
อุ้มมาตุ้ลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 114
จังหวัด: กระบี่
บูเก็ตตรี
ทะเบียนเลขที่: 020
จังหวัด: สตูล
มัสยิดสิดรอตุลมุนตาฮา
ทะเบียนเลขที่: 045
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
บ้านคลองแห้ง
ทะเบียนเลขที่: 007
จังหวัด: กระบี่
ดารุลมูฮิบบะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 214
จังหวัด: สตูล
ไทยอิสลามสามัคคี(บ้านโคกยูง)
ทะเบียนเลขที่: 077
จังหวัด: กระบี่
บ้านเกาะพีพี
ทะเบียนเลขที่: 071
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดดารุซซูฮูดร์
ทะเบียนเลขที่: 079
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
นูรุลฮูดาร์ / วาระ 6-11-2563
ทะเบียนเลขที่: 144
จังหวัด: ยะลา
ดารุ้ลอามาน บ้านหัวกาหมิง
ทะเบียนเลขที่: 107
จังหวัด: สตูล
หายาตูลอิสลาม / วาระ 28 ก.ย 2561
ทะเบียนเลขที่: 261
จังหวัด: ยะลา
มัสยิด วังน้ำเย็น
ทะเบียนเลขที่: 097
จังหวัด: พัทลุง
บ้านมูสา
ทะเบียนเลขที่: 139
จังหวัด: กระบี่
ญามิอฺ อัล-ฮามีด ( บ้านแปแจง )
ทะเบียนเลขที่: 209
จังหวัด: ยะลา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,852