มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,481 137,378
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,623 395,944

แนะนำมัสยิด

บ้านท่าศิลา
ทะเบียนเลขที่: 113
จังหวัด: สตูล
นูรุลมูบีน
ทะเบียนเลขที่: 127
จังหวัด: สตูล
สามัคคีธรรม / วาระ 30-10-2020
ทะเบียนเลขที่: 188
จังหวัด: ยะลา
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 002
จังหวัด: กระบี่
บ้านเกาะกวาง
ทะเบียนเลขที่: 136
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดนูรุลเอี๊ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 037
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
ดารุสซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 167
จังหวัด: กระบี่
ดาร๊อสซุหยุต
ทะเบียนเลขที่: 087
จังหวัด: พังงา
มูฮายีรีนบ่อน้ำผุด
ทะเบียนเลขที่: 190
จังหวัด: สตูล
นูรุลฮีลาล / วาระ 1-01-1970
ทะเบียนเลขที่: 314
จังหวัด: ยะลา
บ้านเกาะจำ(รอจดทะเบียน)
ทะเบียนเลขที่: 1005
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด บ้านต้นประดู่
ทะเบียนเลขที่: 002
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดบ้านโคกทราย
ทะเบียนเลขที่: 072
จังหวัด: ตรัง
นูรุ้ลฮิดายะห์(บ้านคลองหิน)
ทะเบียนเลขที่: 070
จังหวัด: กระบี่
บ้านแสงสุริยา
ทะเบียนเลขที่: 069
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
ซอลาฮุดดีน นาวง
ทะเบียนเลขที่: 093
จังหวัด: กระบี่
ดารุสสาลาม
ทะเบียนเลขที่: 100
จังหวัด: สตูล
กมาลุลอิสลาม(โคกพยอม)
ทะเบียนเลขที่: 167
จังหวัด: สตูล
ดารุลมะห์มูร / วาระ 20 ส.ค. 2567
ทะเบียนเลขที่: 381
จังหวัด: ยะลา
กลางกำแพง
ทะเบียนเลขที่: 035
จังหวัด: สตูล
ดารุลมุตตกีน
ทะเบียนเลขที่: 140
จังหวัด: สตูล
มัสยิด ดารุสสลาม (เกาะหมากใต้)
ทะเบียนเลขที่: 065
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิด บ้านเหมืองตะกั่ว
ทะเบียนเลขที่: 023
จังหวัด: พัทลุง
บ้านโต๊ะสะ
ทะเบียนเลขที่: 103
จังหวัด: สตูล
บ้านเขาขาว
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: กระบี่
อัลมูวาฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 096
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดอูบูดีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 004
จังหวัด: ระนอง
ท่าแพใต้
ทะเบียนเลขที่: 025
จังหวัด: สตูล
รูดอนตูลจันนาตุล / วาระ 21-08-2563
ทะเบียนเลขที่: 386
จังหวัด: ยะลา
นูรุลฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 051
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
นู่หรนยันน๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 044
จังหวัด: พังงา
มู่ย่าฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 193
จังหวัด: กระบี่
ซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 064
จังหวัด: พังงา
อิสลามิยะห์ตันหยงโป
ทะเบียนเลขที่: 015
จังหวัด: สตูล
ห้วยน้ำขาวนุ้ย
ทะเบียนเลขที่: 143
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองขุด
ทะเบียนเลขที่: 079
จังหวัด: สตูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,657