มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

ดารุสสลาม (พรุตรีด)
ทะเบียนเลขที่: 181
จังหวัด: กระบี่
สังคมอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 109
จังหวัด: กระบี่
นูรุลลอฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 165
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด ควนอินนะโม (นอโม)
ทะเบียนเลขที่: 029
จังหวัด: พัทลุง
ทรายขาว
ทะเบียนเลขที่: 101
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด นูรุ้ลก่อมารียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 067
จังหวัด: พัทลุง
ตลิ่งชัน
ทะเบียนเลขที่: 005
จังหวัด: พังงา
บ้านทุ่ง
ทะเบียนเลขที่: 043
จังหวัด: สตูล
บ้านเจ้าขรัว
ทะเบียนเลขที่: 054
จังหวัด: พังงา
เขาขาวใต้
ทะเบียนเลขที่: 047
จังหวัด: สตูล
ซอลาฮุดดีน นาวง
ทะเบียนเลขที่: 093
จังหวัด: กระบี่
อัซซอดากอตุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 123
จังหวัด: สตูล
บ้านหลังสอด
ทะเบียนเลขที่: 037
จังหวัด: กระบี่
อัลฟาตาฮ จดเมื่อ 23 ส.ค. 2542 / วาระ 8-05-2020
ทะเบียนเลขที่: 361
จังหวัด: ยะลา
บ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 084
จังหวัด: กระบี่
อัล-อตีก
ทะเบียนเลขที่: 146
จังหวัด: สตูล
มัสยิดสูหยู่ดนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 026
จังหวัด: ตรัง
มัสยิด มูฮายีรีน (บ้านทุ่งขา)
ทะเบียนเลขที่: 096
จังหวัด: พัทลุง
อะฮฺลิซซุนนะฮฺ
ทะเบียนเลขที่: 198
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดบ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 017
จังหวัด: กระบี่
กลางกำแพง
ทะเบียนเลขที่: 035
จังหวัด: สตูล
นูรุลฮูดา (บ้านหัวแหลม)
ทะเบียนเลขที่: 134
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดบ้านโหล๊ะหาร
ทะเบียนเลขที่: 101
จังหวัด: ตรัง
นูรุ้ลญันนะห์ (บ้านบางโรง)
ทะเบียนเลขที่: 004
จังหวัด: ภูเก็ต
เขาขาวเหนือ
ทะเบียนเลขที่: 048
จังหวัด: สตูล
นูรุ้ลอีดายะห์ (บ้านลีกี)
ทะเบียนเลขที่: 113
จังหวัด: กระบี่
บ้านปากคลอง
ทะเบียนเลขที่: 032
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองขุด
ทะเบียนเลขที่: 079
จังหวัด: สตูล
บูเก็ตบูหงา
ทะเบียนเลขที่: 077
จังหวัด: สตูล
มัสยิด อันนูร
ทะเบียนเลขที่: 095
จังหวัด: พัทลุง
นูรุ้นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: สตูล
นูรอตนอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 078
จังหวัด: กระบี่
บ้านโล๊ะบาหรา
ทะเบียนเลขที่: 092
จังหวัด: กระบี่
บ้านสมพรพรุกม
ทะเบียนเลขที่: 100
จังหวัด: กระบี่
นูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 028
จังหวัด: ระนอง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,839