มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

บ้านเขาขาว
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: กระบี่
อักมาลุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 208
จังหวัด: กระบี่
เกาะปันหยี
ทะเบียนเลขที่: 027
จังหวัด: พังงา
ดารุสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 089
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด บ้านต้นประดู่
ทะเบียนเลขที่: 002
จังหวัด: พัทลุง
เราฏอตุชชอดีกีน/ วาระ 26 พ.ย 2567
ทะเบียนเลขที่: 171
จังหวัด: ยะลา
นูรุดดีน ควนกาหลง
ทะเบียนเลขที่: 097
จังหวัด: สตูล
บ้านท่าคลอง
ทะเบียนเลขที่: 108
จังหวัด: สตูล
มัสยิดนูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 070
จังหวัด: ตรัง
บ้านนา
ทะเบียนเลขที่: 002
จังหวัด: พังงา
ดาริลมูฮายีรีน
ทะเบียนเลขที่: 102
จังหวัด: กระบี่
บ้านหินลาด ( นูรุ้ลกอมัร )
ทะเบียนเลขที่: 059
จังหวัด: พังงา
อุษมานียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 176
จังหวัด: สตูล
อัลก้อบาตีล (บ้านคลองเตาะ)
ทะเบียนเลขที่: 105
จังหวัด: กระบี่
มัยตุลเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 096
จังหวัด: พังงา
บ้านหนองหลุมพอ
ทะเบียนเลขที่: 065
จังหวัด: กระบี่
อ่าวทองหลาง
ทะเบียนเลขที่: 160
จังหวัด: กระบี่
อามีนันมุสลีมีน
ทะเบียนเลขที่: 081
จังหวัด: กระบี่
บ้านเขางาม
ทะเบียนเลขที่: 088
จังหวัด: กระบี่
ศาลามุรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 015
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
มัสยิดอันตักวา (บ้านโคกเหรียง)
ทะเบียนเลขที่: 040
จังหวัด: พังงา
มัสยิด อัลมุกนี (เขาจันทร์)
ทะเบียนเลขที่: 085
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดมูซอลลี บ้านปากหรา
ทะเบียนเลขที่: 073
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด ซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 009
จังหวัด: ระนอง
อัลมูบาร๊อก(บ้านทะคลอง)
ทะเบียนเลขที่: 200
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด นูรุลอิสลามมิหย๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 046
จังหวัด: พัทลุง
บากัรบาตา(ดารุสสลาม) ซ.17
ทะเบียนเลขที่: 210
จังหวัด: สตูล
ยามีอุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 086
จังหวัด: พังงา
บ้านในหงบ
ทะเบียนเลขที่: 078
จังหวัด: พังงา
วัดตะโหนด
ทะเบียนเลขที่: 011
จังหวัด: นครศรีธรรมราช
มัสยิดอัลมูบาร๊อก
ทะเบียนเลขที่: 146
จังหวัด: ตรัง
นูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 099
จังหวัด: พังงา
ยาแมะกะลูแป / วาระ
ทะเบียนเลขที่: 490
จังหวัด: ยะลา
ดิ่ลมูคอดีซร์ / วาระ 28-06-2562
ทะเบียนเลขที่: 161
จังหวัด: ยะลา
ดารุลญันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 120
จังหวัด: สตูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,833