มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,481 137,378
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,623 395,944

แนะนำมัสยิด

มัสยิดนูหรนอิสลาม(บ้านหาดยาว)
ทะเบียนเลขที่: 153
จังหวัด: กระบี่
ดาริสสลาม
ทะเบียนเลขที่: 065
จังหวัด: พังงา
สอลาฮุดดีน(บ้านหัวแหลม)
ทะเบียนเลขที่: 179
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดดารุ้ลอีบาดะห์ (หลักขัน)
ทะเบียนเลขที่: 126
จังหวัด: ตรัง
มัสยิด บ้านหนองธง
ทะเบียนเลขที่: 024
จังหวัด: พัทลุง
บ้านเกาะปอ
ทะเบียนเลขที่: 099
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดมูซอลลี บ้านปากหรา
ทะเบียนเลขที่: 073
จังหวัด: กระบี่
บ้านอุใด
ทะเบียนเลขที่: 069
จังหวัด: สตูล
มำบัง
ทะเบียนเลขที่: 051
จังหวัด: สตูล
หัวหิน
ทะเบียนเลขที่: 039
จังหวัด: สตูล
มัสยิด ควนอินนะโม (นอโม)
ทะเบียนเลขที่: 029
จังหวัด: พัทลุง
บ้านห้วยน้ำขาวใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 144
จังหวัด: กระบี่
อุมัรอิบนุลค็อฏฏอบ
ทะเบียนเลขที่: 219
จังหวัด: สตูล
สะพานเคียน
ทะเบียนเลขที่: 059
จังหวัด: สตูล
บ้านโล๊ะโป๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 023
จังหวัด: พังงา
มัสยิด แหลมไก่ผู้
ทะเบียนเลขที่: 016
จังหวัด: พัทลุง
นูรุตตักวา
ทะเบียนเลขที่: 191
จังหวัด: สตูล
มัสยิดส่อล่าตน(หนองเสม็ด 2)
ทะเบียนเลขที่: 067
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดอาด่าสันอัสอานร์
ทะเบียนเลขที่: 034
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิด อะห์ยาอิลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 063
จังหวัด: พัทลุง
บ้านเขาขาว
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: กระบี่
บ้านเหนือคลอง
ทะเบียนเลขที่: 052
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดกอวี้ยุ้นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 019
จังหวัด: ตรัง
บ้านห้วยน้ำขาว
ทะเบียนเลขที่: 047
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดแหลมไทร
ทะเบียนเลขที่: 040
จังหวัด: ตรัง
บ้านควนโอ (ดาริลอามาน )
ทะเบียนเลขที่: 027
จังหวัด: กระบี่
บ้านติเต๊ะ
ทะเบียนเลขที่: 055
จังหวัด: พังงา
ดารุสซุนนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 167
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดอูบูดีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 004
จังหวัด: ระนอง
มัสยิดอิสลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 201
จังหวัด: กระบี่
นูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 150
จังหวัด: สตูล
ญันนาตุนนะอีม / วาระ 27 ต.ค 2560-2564
ทะเบียนเลขที่: 095
จังหวัด: ยะลา
นูรุลอิสลาม (บานา)
ทะเบียนเลขที่: 011
จังหวัด: ปัตตานี
บางคลีมุสลิม
ทะเบียนเลขที่: 034
จังหวัด: พังงา
บ้านโคกหิน
ทะเบียนเลขที่: 096
จังหวัด: สตูล
มัสยิดอัลฮุสนา บ้านบ่อดาน
ทะเบียนเลขที่: 048
จังหวัด: พังงา
บ้านปลักหว้า
ทะเบียนเลขที่: 084
จังหวัด: สตูล
ดารุ้ลอามาล(ห้วยโสก)
ทะเบียนเลขที่: 150
จังหวัด: กระบี่
นู่รุ้ลเอี้ยะซาน
ทะเบียนเลขที่: 068
จังหวัด: พังงา
มัสยิดนะซีรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 056
จังหวัด: ตรัง
ยุมอาตีอัลอิสลาม(ในนา)
ทะเบียนเลขที่: 107
จังหวัด: พังงา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,633