มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,481 137,378
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,623 395,944

แนะนำมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 034
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
มัสยิดบ้านแหลม
ทะเบียนเลขที่: 062
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดฮารูณ
ทะเบียนเลขที่: 013
จังหวัด: ประจวบคีรีขันธ์
บ้านท่ายาง
ทะเบียนเลขที่: 074
จังหวัด: สตูล
มัสยิดอันตักวา (บ้านโคกเหรียง)
ทะเบียนเลขที่: 040
จังหวัด: พังงา
อันนูรุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 053
จังหวัด: พังงา
นูหรนฮีดาย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 119
จังหวัด: กระบี่
ยาแมะซัยฟุดดีน / วาระ 27-12-2562
ทะเบียนเลขที่: 222
จังหวัด: ยะลา
บ้านควนต่อ
ทะเบียนเลขที่: 064
จังหวัด: กระบี่
กลางควนโดน
ทะเบียนเลขที่: 104
จังหวัด: สตูล
บ้านใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 003
จังหวัด: พังงา
ดารุสซาลาม / วาระ 2-2-2564
ทะเบียนเลขที่: 032
จังหวัด: ยะลา
ดารุลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 076
จังหวัด: พังงา
ดะอ์วะตุลญันนะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 217
จังหวัด: สตูล
ฮามีดียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 177
จังหวัด: สตูล
บ้านเกาะพีพี
ทะเบียนเลขที่: 071
จังหวัด: กระบี่
กมาลุลอิสลาม(โคกพยอม)
ทะเบียนเลขที่: 167
จังหวัด: สตูล
มัสยิดนะซีรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 056
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดดาริสลาม
ทะเบียนเลขที่: 142
จังหวัด: ตรัง
บ้านทุ่งครก
ทะเบียนเลขที่: 040
จังหวัด: กระบี่
โชคอำนวย
ทะเบียนเลขที่: 041
จังหวัด: พังงา
มัสยิดฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 022
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
มัสยิดดารูลญันน๊ะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 014
จังหวัด: ระนอง
มัสยิดอี้บ้าดียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 050
จังหวัด: ตรัง
มะห์มูเดี๊ยะเจ๊ะบิลัง
ทะเบียนเลขที่: 018
จังหวัด: สตูล
นูรุ้ลอักซอญ์
ทะเบียนเลขที่: 063
จังหวัด: พังงา
บ้านนาคลองพน
ทะเบียนเลขที่: 042
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด บ้านเกาะเสือ
ทะเบียนเลขที่: 049
จังหวัด: พัทลุง
มิฟตาฮูลญันนะห์ / วาระ 10 พ.ค. 2565
ทะเบียนเลขที่: 402
จังหวัด: ยะลา
นูรุลอิมาน / วาระ 4 ธ.ค 2563
ทะเบียนเลขที่: 325
จังหวัด: ยะลา
ตันหยงกลิง
ทะเบียนเลขที่: 063
จังหวัด: สตูล
มัสยิด อัลมุกนี (เขาจันทร์)
ทะเบียนเลขที่: 085
จังหวัด: พัทลุง
ควนโพธิ์
ทะเบียนเลขที่: 022
จังหวัด: สตูล
อุ้มมาตุ้ลอิสลามียะห์
ทะเบียนเลขที่: 114
จังหวัด: กระบี่
อิมาดุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 001
จังหวัด: นครนายก
ดารุลวุสฏอ
ทะเบียนเลขที่: 152
จังหวัด: สตูล
บ้านน้ำจาน
ทะเบียนเลขที่: 023
จังหวัด: กระบี่
สามัคคีธรรม / วาระ 30-10-2020
ทะเบียนเลขที่: 188
จังหวัด: ยะลา
ลูโบ๊ะการันยี
ทะเบียนเลขที่: 003
จังหวัด: สตูล
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,627