มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

ญะบาลุรเราะห์มะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 203
จังหวัด: สตูล
นูรุลฮีลาล / วาระ 1-01-1970
ทะเบียนเลขที่: 314
จังหวัด: ยะลา
นูรุลอิสลามียะ / วาระ 4 / 8 / 2563
ทะเบียนเลขที่: 153
จังหวัด: ยะลา
ลูโบ๊ะการันยี
ทะเบียนเลขที่: 003
จังหวัด: สตูล
ซอลาฮุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 114
จังหวัด: สตูล
ดารุสสาลาม
ทะเบียนเลขที่: 100
จังหวัด: สตูล
มาดีนาตุลอิสลามียะห์ / วาระ 3-04-2563
ทะเบียนเลขที่: 246
จังหวัด: ยะลา
ตอรีกอตุลยันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 070
จังหวัด: พังงา
บาฮาร์
ทะเบียนเลขที่: 045
จังหวัด: สตูล
มาดินะฮ์ กระบี่ เขตเทศบาล
ทะเบียนเลขที่: 192
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดอี้บ้าดียะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 050
จังหวัด: ตรัง
บ้านหลังเกาะ
ทะเบียนเลขที่: 135
จังหวัด: กระบี่
ยามีอาตุลอิสลามียะฮ์วังปริง
ทะเบียนเลขที่: 206
จังหวัด: สตูล
ดารุลอีมาน
ทะเบียนเลขที่: 117
จังหวัด: สตูล
มะขามทอง
ทะเบียนเลขที่: 012
จังหวัด: กระบี่
บ้านท่าศิลา
ทะเบียนเลขที่: 113
จังหวัด: สตูล
มัสยิดอันตักวา (บ้านโคกเหรียง)
ทะเบียนเลขที่: 040
จังหวัด: พังงา
ดารุลมุตตกีน
ทะเบียนเลขที่: 140
จังหวัด: สตูล
รือเป / วาระ 9 / 8 / 2565 * + 2
ทะเบียนเลขที่: 191
จังหวัด: ยะลา
นูรุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 009
จังหวัด: พังงา
มัสยิดมาลีกีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 060
จังหวัด: ตรัง
นูรุลมูบีน
ทะเบียนเลขที่: 127
จังหวัด: สตูล
มัสยิดเส่าอีต่นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 024
จังหวัด: ตรัง
มัสยิด บิลาล (บ้านต้นเลียบ)
ทะเบียนเลขที่: 092
จังหวัด: พัทลุง
ดารุลฮูดาย์
ทะเบียนเลขที่: 153
จังหวัด: สตูล
มุสลิม(บ้านศรีรายา)
ทะเบียนเลขที่: 057
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองยาง
ทะเบียนเลขที่: 038
จังหวัด: กระบี่
บ้านเหนือคลอง
ทะเบียนเลขที่: 026
จังหวัด: กระบี่
อะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์
ทะเบียนเลขที่: 007
จังหวัด: สตูล
บ้านคลองจิหลาด
ทะเบียนเลขที่: 008
จังหวัด: กระบี่
อบีซัรอัลฆีฟารีย์
ทะเบียนเลขที่: 221
จังหวัด: สตูล
นูรุลฮีดายะห์ / วาระ 11-10-2562
ทะเบียนเลขที่: 452
จังหวัด: ยะลา
มัสยิด แหลมเม็ดอ่อน
ทะเบียนเลขที่: 039
จังหวัด: พัทลุง
มัสยิดบ้านควน
ทะเบียนเลขที่: 017
จังหวัด: กระบี่
บัยตุลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 205
จังหวัด: สตูล
อัล-อามานะฮ์
ทะเบียนเลขที่: 042
จังหวัด: สตูล
บ้านนา (ดารุสลาม)
ทะเบียนเลขที่: 092
จังหวัด: พังงา
มัสยิด บ้านเหมืองตะกั่ว
ทะเบียนเลขที่: 023
จังหวัด: พัทลุง
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,788