มัสยิดและสัปปุรุษ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
หน้าหลัก มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด มัสยิด ครอบครัว ชาย หญิง รวม
กระบี่ 213 30,754 70,897 66,480 137,377
ชุมพร 7 0 0 0 0
ตรัง 152 3,639 7,229 7,032 14,261
นครศรีธรรมราช 131 4,574 10,883 10,273 21,156
นราธิวาส 669 1 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 3 4 1 5
พังงา 108 5,502 11,928 11,577 23,505
พัทลุง 98 5,924 12,587 12,108 24,695
ภูเก็ต 59 941 1,705 1,699 3,404
ยะลา 523 18,019 43,768 38,552 82,320
ระนอง 32 2,137 4,957 4,742 9,699
สงขลา 407 197 463 462 925
สตูล 241 15,381 32,865 31,720 64,585
สุราษฎร์ธานี 51 2,451 5,328 5,276 10,604
รวม 2,763 90,464 204,321 191,622 395,943

แนะนำมัสยิด

มัสยิดนูรุลฮูดา
ทะเบียนเลขที่: 050
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
ดารุลมุห์มีนีน
ทะเบียนเลขที่: 208
จังหวัด: สตูล
บ้านพรุเพ็ง
ทะเบียนเลขที่: 085
จังหวัด: กระบี่
บ้านคลองสองปาก
ทะเบียนเลขที่: 124
จังหวัด: สตูล
ดารุลมุซีนีน / วาระ 27 ก.ค. 2564 * + 3
ทะเบียนเลขที่: 276
จังหวัด: ยะลา
นูรุ้ลยากีน (บ้านท่าเลน)
ทะเบียนเลขที่: 1008
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดเส่าอีต่นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 024
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดนูรุดดีน
ทะเบียนเลขที่: 016
จังหวัด: ระนอง
บ้านโละดูหยง
ทะเบียนเลขที่: 059
จังหวัด: กระบี่
มู่ย่าฮีดีน
ทะเบียนเลขที่: 193
จังหวัด: กระบี่
ศาลามุรเราะห์มาน
ทะเบียนเลขที่: 015
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
บ้านท่ายาง
ทะเบียนเลขที่: 074
จังหวัด: สตูล
มัสยิดดารุลมุตตากีน
ทะเบียนเลขที่: 031
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
นูรุลมูบีน
ทะเบียนเลขที่: 127
จังหวัด: สตูล
แป-ระใต้
ทะเบียนเลขที่: 028
จังหวัด: สตูล
มัสยิดมูห่ำมาดีย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 021
จังหวัด: ระนอง
บ้านริมทะเล
ทะเบียนเลขที่: 020
จังหวัด: พังงา
มัสยิดบ้านโหล๊ะหาร
ทะเบียนเลขที่: 101
จังหวัด: ตรัง
บ้านป่ายาง
ทะเบียนเลขที่: 006
จังหวัด: พังงา
นูรุ้นอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 094
จังหวัด: สตูล
มัสยิดม่อห่ำมาดุร
ทะเบียนเลขที่: 007
จังหวัด: ระนอง
บ้านน้ำร้อน
ทะเบียนเลขที่: 048
จังหวัด: กระบี่
บ้านเหนือคลอง
ทะเบียนเลขที่: 052
จังหวัด: กระบี่
มุสลิมพัฒนา
ทะเบียนเลขที่: 122
จังหวัด: กระบี่
มัสยิดอัลมูบาร๊อก
ทะเบียนเลขที่: 146
จังหวัด: ตรัง
มัสยิดฮีดายะห์
ทะเบียนเลขที่: 022
จังหวัด: สุราษฎร์ธานี
นูรุลอิสลามียะ / วาระ 4 / 8 / 2563
ทะเบียนเลขที่: 153
จังหวัด: ยะลา
นูหรนฮีดาย๊ะห์
ทะเบียนเลขที่: 119
จังหวัด: กระบี่
มัสยิด หนูรนเอียะสาน
ทะเบียนเลขที่: 056
จังหวัด: พัทลุง
นูรุลอิสลาม / วาระ 9-10-2563
ทะเบียนเลขที่: 056
จังหวัด: ยะลา
มัสยิดนูรุลมุสลีมีน
ทะเบียนเลขที่: 061
จังหวัด: ตรัง
บาฮาร์
ทะเบียนเลขที่: 045
จังหวัด: สตูล
ลูโบะบาตู
ทะเบียนเลขที่: 061
จังหวัด: สตูล
บ้านโล๊ะบาหรา
ทะเบียนเลขที่: 092
จังหวัด: กระบี่
รือเป / วาระ 9 / 8 / 2565 * + 2
ทะเบียนเลขที่: 191
จังหวัด: ยะลา
เกาะยะระโตดใหญ่
ทะเบียนเลขที่: 014
จังหวัด: สตูล
บ้านปลักหว้า
ทะเบียนเลขที่: 084
จังหวัด: สตูล
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 20
masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 743,816