สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 215 71,807 66,196 138,003
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,513 8,302 16,815
นครศรีธรรมราช 131 10,450 9,808 20,258
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 9,829 9,473 19,302
พัทลุง 98 13,413 12,892 26,305
ภูเก็ต 56 1,925 1,868 3,793
ยะลา 517 18,341 17,500 35,841
ระนอง 28 0 1 1
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 31,723 30,752 62,475
สุราษฎร์ธานี 51 4,843 4,724 9,567

รวม

2,696 171,349 162,008 333,357

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 454,190