สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 214 68,875 63,403 132,278
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,486 8,274 16,760
นครศรีธรรมราช 131 10,426 9,772 20,198
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,415 9,089 18,504
พัทลุง 98 13,411 12,883 26,294
ภูเก็ต 56 1,924 1,865 3,789
ยะลา 516 18,194 17,303 35,497
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 29,856 28,982 58,838
สุราษฎร์ธานี 49 4,094 3,971 8,065

รวม

2,689 165,186 156,034 321,220

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 401,316