086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 68,250 62,929 131,179
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,572 7,293 14,865
นครศรีธรรมราช 131 9,484 8,826 18,310
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,404 12,879 26,283
ภูเก็ต 56 1,834 1,771 3,605
ยะลา 516 16,970 16,094 33,064
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 232 630 634 1,264
สุราษฎร์ธานี 49 4,077 3,963 8,040

รวม

2,667 131,804 123,670 255,474

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 307,242