สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 214 73,527 68,851 142,378
ขอนแก่น 1 0 0 0
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,538 8,339 16,877
นครนายก 1 0 0 0
นครศรีธรรมราช 131 10,611 9,960 20,571
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,641 12,224 24,865
พัทลุง 98 13,448 12,916 26,364
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 523 41,152 37,038 78,190
ระนอง 32 4,746 4,548 9,294
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 34,193 32,939 67,132
สมุทรปราการ 13 6,312 6,436 12,748
สระบุรี 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 51 5,661 5,599 11,260

รวม

2,726 213,292 201,238 414,530

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel 086 159 6554
จำนวนผู้เข้าชม: 652,423