สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 215 73,483 67,950 141,433
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,519 8,316 16,835
นครศรีธรรมราช 131 10,464 9,822 20,286
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,605 12,180 24,785
พัทลุง 98 13,412 12,891 26,303
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 23,093 21,424 44,517
ระนอง 32 4,047 3,845 7,892
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 32,826 31,908 64,734
สุราษฎร์ธานี 51 5,655 5,568 11,223

รวม

2,707 186,567 176,292 362,859

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 503,766