สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 68,423 63,113 131,536
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,730 7,460 15,190
นครศรีธรรมราช 131 9,986 9,337 19,323
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,402 12,880 26,282
ภูเก็ต 56 1,834 1,771 3,605
ยะลา 516 17,066 16,176 33,242
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 237 11,491 11,066 22,557
สมาพันธ์ฯ 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 49 4,077 3,963 8,040

รวม

2,672 143,592 135,047 278,639

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 331,896