สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 215 68,940 63,496 132,436
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,520 8,312 16,832
นครศรีธรรมราช 131 10,445 9,790 20,235
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
พังงา 106 9,555 9,207 18,762
ภูเก็ต 56 1,924 1,866 3,790
ยะลา 516 18,190 17,307 35,497
ระนอง 28 0 0 0
สตูล 238 30,890 29,969 60,859
สุราษฎร์ธานี 50 4,203 4,091 8,294

รวม

2,181 152,673 144,040 296,713

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 418,576