สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
หน้าหลักมัสยิดและสัปปุรุษ

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษจังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
รวม
ชาย
หญิง
กระบี่ 213 68,583 63,345 131,928
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,900 7,640 15,540
นครศรีธรรมราช 131 10,255 9,621 19,876
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,417 9,093 18,510
พัทลุง 98 13,402 12,880 26,282
ภูเก็ต 56 1,922 1,862 3,784
ยะลา 516 17,934 16,996 34,930
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 495 488 983
สตูล 237 27,419 26,616 54,035
สุราษฎร์ธานี 49 4,085 3,967 8,052

รวม

2,672 161,420 152,510 313,930

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 374,418