ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,112 62,796 130,908
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,449 7,171 14,620
นครศรีธรรมราช 131 9,391 8,739 18,130
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,404 12,879 26,283
ภูเก็ต 56 1,829 1,769 3,598
ยะลา 510 16,835 15,985 32,820
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 232 630 632 1,262
สุราษฎร์ธานี 49 4,062 3,951 8,013

รวม

2,661 131,295 123,203 254,498
สนับสนุนโดย
www.ick.or.th
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 294,281