ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,583 63,345 131,928
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,900 7,640 15,540
นครศรีธรรมราช 131 10,255 9,621 19,876
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,417 9,093 18,510
พัทลุง 98 13,402 12,880 26,282
ภูเก็ต 56 1,922 1,862 3,784
ยะลา 516 17,934 16,996 34,930
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 495 488 983
สตูล 237 27,419 26,616 54,035
สุราษฎร์ธานี 49 4,085 3,967 8,052

รวม

2,672 161,420 152,510 313,930
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 374,416