ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 214 68,875 63,403 132,278
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,486 8,274 16,760
นครศรีธรรมราช 131 10,426 9,772 20,198
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,415 9,089 18,504
พัทลุง 98 13,411 12,883 26,294
ภูเก็ต 56 1,924 1,865 3,789
ยะลา 516 18,194 17,303 35,497
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 29,856 28,982 58,838
สุราษฎร์ธานี 49 4,094 3,971 8,065

รวม

2,689 165,186 156,034 321,220
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 401,311