ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 73,449 68,039 141,488
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,520 8,316 16,836
นครศรีธรรมราช 131 10,464 9,824 20,288
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,839 12,391 25,230
พัทลุง 98 13,412 12,891 26,303
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 25,590 23,951 49,541
ระนอง 32 4,545 4,364 8,909
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 33,553 32,603 66,156
สุราษฎร์ธานี 51 5,656 5,569 11,225

รวม

2,705 190,491 180,336 370,827
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 530,955