ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 215 71,885 66,260 138,145
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,515 8,304 16,819
นครศรีธรรมราช 131 10,449 9,808 20,257
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 9,877 9,512 19,389
พัทลุง 98 13,413 12,892 26,305
ภูเก็ต 56 1,925 1,868 3,793
ยะลา 517 18,341 17,500 35,841
ระนอง 28 0 1 1
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 31,725 30,756 62,481
สุราษฎร์ธานี 51 4,843 4,724 9,567

รวม

2,696 171,478 162,117 333,595
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 454,744