ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,249 62,928 131,177
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,561 7,279 14,840
นครศรีธรรมราช 131 9,415 8,754 18,169
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,404 12,879 26,283
ภูเก็ต 56 1,834 1,771 3,605
ยะลา 516 16,961 16,087 33,048
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 232 630 632 1,262
สุราษฎร์ธานี 49 4,077 3,963 8,040

รวม

2,667 131,714 123,574 255,288
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 303,234