ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,586 63,316 131,902
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,858 7,583 15,441
นครศรีธรรมราช 131 10,249 9,616 19,865
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,417 9,093 18,510
พัทลุง 98 13,402 12,880 26,282
ภูเก็ต 56 1,861 1,803 3,664
ยะลา 516 17,525 16,612 34,137
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 314 334 648
สตูล 237 23,466 22,643 46,109
สมาพันธ์ฯ 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 49 4,078 3,964 8,042

รวม

2,672 156,764 147,846 304,610
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 356,050