ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 215 68,935 63,485 132,420
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,512 8,306 16,818
นครศรีธรรมราช 131 10,445 9,790 20,235
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
พังงา 106 9,555 9,207 18,762
ภูเก็ต 56 1,924 1,866 3,790
ยะลา 516 18,190 17,307 35,497
ระนอง 28 0 0 0
สตูล 238 30,668 29,742 60,410
สุราษฎร์ธานี 50 4,110 3,993 8,103

รวม

2,181 152,345 143,698 296,043
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 415,768