ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 215 69,169 63,711 132,880
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,513 8,302 16,815
นครศรีธรรมราช 131 10,450 9,808 20,258
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 106 9,557 9,208 18,765
พัทลุง 98 13,413 12,892 26,305
ภูเก็ต 56 1,923 1,867 3,790
ยะลา 517 18,200 17,315 35,515
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 31,223 30,202 61,425
สุราษฎร์ธานี 50 4,391 4,282 8,673

รวม

2,693 167,344 158,079 325,423
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO
สนับสนุนโดย
ICK RADIO

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 434,507