ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,065 62,754 130,819
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,402 7,130 14,532
นครศรีธรรมราช 131 9,213 8,614 17,827
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,115 8,822 17,937
พัทลุง 98 13,414 12,879 26,293
ภูเก็ต 56 1,829 1,769 3,598
ยะลา 510 16,699 15,833 32,532
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 158 186 344
สตูล 232 630 632 1,262
สุราษฎร์ธานี 48 4,052 3,947 7,999

รวม

2,660 130,585 122,568 253,153
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
www.ick.or.th
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 280,808