ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 215 73,253 67,746 140,999
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,518 8,309 16,827
นครศรีธรรมราช 131 10,454 9,812 20,266
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,244 11,793 24,037
พัทลุง 98 13,412 12,891 26,303
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 21,280 19,769 41,049
ระนอง 32 3,075 2,938 6,013
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 32,595 31,679 64,274
สุราษฎร์ธานี 51 5,517 5,416 10,933

รวม

2,707 182,811 172,741 355,552
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 486,982