ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 214 68,880 63,427 132,307
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,485 8,273 16,758
นครศรีธรรมราช 131 10,429 9,772 20,201
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 106 9,417 9,094 18,511
พัทลุง 98 13,410 12,887 26,297
ภูเก็ต 56 1,924 1,865 3,789
ยะลา 516 18,192 17,304 35,496
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 30,032 29,162 59,194
สุราษฎร์ธานี 49 4,091 3,971 8,062

รวม

2,690 165,365 156,247 321,612
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 406,393