ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,482 63,166 131,648
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,788 7,517 15,305
นครศรีธรรมราช 131 10,184 9,541 19,725
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,418 9,093 18,511
พัทลุง 98 13,402 12,880 26,282
ภูเก็ต 56 1,840 1,781 3,621
ยะลา 516 17,075 16,176 33,251
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 157 186 343
สตูล 237 17,379 16,687 34,066
สมาพันธ์ฯ 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 49 4,077 3,963 8,040

รวม

2,672 149,810 140,992 290,802
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 343,273