ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 73,374 68,203 141,577
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,518 8,315 16,833
นครศรีธรรมราช 131 10,465 9,824 20,289
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,852 12,413 25,265
พัทลุง 98 13,412 12,891 26,303
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 26,057 24,363 50,420
ระนอง 32 4,549 4,368 8,917
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 33,642 32,678 66,320
สระบุรี 0 0 0 0
สุราษฎร์ธานี 51 5,656 5,570 11,226

รวม

2,705 190,988 181,013 372,001
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 548,774