ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,613 63,407 132,020
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,906 7,650 15,556
นครศรีธรรมราช 131 10,277 9,644 19,921
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,412 9,089 18,501
พัทลุง 98 13,404 12,880 26,284
ภูเก็ต 56 1,924 1,865 3,789
ยะลา 516 18,193 17,294 35,487
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 28,913 28,082 56,995
สุราษฎร์ธานี 49 4,087 3,969 8,056

รวม

2,688 163,234 154,372 317,606
086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 389,426