ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 215 73,566 68,119 141,685
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,520 8,316 16,836
นครศรีธรรมราช 131 10,464 9,824 20,288
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 12,776 12,335 25,111
พัทลุง 98 13,412 12,891 26,303
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 24,733 23,097 47,830
ระนอง 32 4,415 4,242 8,657
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 241 33,158 32,220 65,378
สุราษฎร์ธานี 51 5,656 5,569 11,225

รวม

2,707 189,163 179,001 368,164
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 515,635