ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 213 68,012 62,710 130,722
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 7,427 7,154 14,581
นครศรีธรรมราช 131 9,220 8,616 17,836
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 105 9,416 9,086 18,502
พัทลุง 98 13,414 12,878 26,292
ภูเก็ต 56 1,828 1,769 3,597
ยะลา 510 16,798 15,950 32,748
ระนอง 28 0 0 0
สงขลา 392 158 186 344
สตูล 232 630 632 1,262
สุราษฎร์ธานี 48 4,052 3,947 7,999

รวม

2,660 130,963 122,930 253,893
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
www.ick.or.th
สนับสนุนโดย

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 287,252