ประมวลภาพกิจกรรม

 

แสดงทั้งหมด

สถิติมัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่ 215 73,118 67,597 140,715
ชุมพร 7 0 0 0
ตรัง 152 8,516 8,308 16,824
นครศรีธรรมราช 131 10,454 9,812 20,266
นราธิวาส 669 2 1 3
ประจวบคีรีขันธ์ 13 4 1 5
ปัตตานี 6 2 0 2
พังงา 108 11,833 11,355 23,188
พัทลุง 98 13,413 12,892 26,305
ภูเก็ต 59 1,958 1,896 3,854
ยะลา 518 19,660 18,440 38,100
ระนอง 32 1,415 1,385 2,800
สงขลา 407 497 490 987
สตูล 238 32,340 31,411 63,751
สุราษฎร์ธานี 51 5,454 5,350 10,804

รวม

2,704 178,666 168,938 347,604
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

masjidthai.com
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 478,272