กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พังงา พัทลุง ภูเก็ต มัสยิดไทย.com ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี
ISLAMIC COUCIL OF YALA PROVINCE
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

มัสยิด มูฮายีรีน จดเมื่อ 27 ก.ย. 2547 / วาระ 2 (ทะเบียนเลขที่: 427)

แผนที่นำทาง Google Map

กรรมการมัสยิด

นายยูโซะ อาลี

อิหม่าม

นายมูหมัด ลูดิง

คอเต็บ

นายมาหะมะ กากอง

บิหลั่น

นายมือลี ปูลา
เลขานุการ คณะกรรมการ
นายการียา สุหลง
กรรมการ ฝ่ายการศึกษา
นายบือราเฮง ดอเลาะ
กรรมการ ฝ่ายกิจการฮาลาล
นายอาแว ลูดิง
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ
นายดอรอแม เปาะซา
กรรมการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
นายแวอับดุลเลาะ เจะยามา
กรรมการ ฝ่ายการเงิน
นายมะฟอรี ดอเลาะ
กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายมะรูดิน มามะ
กรรมการ ฝ่ายทะเบียน
นายมานะ จีนารงค์
กรรมการ ฝ่ายอาคาร/พัสดุ
นายมูลียามี ลูดิง
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ
นายมะไซดี ติงกูแว
กรรมการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
นายมะรอเซะ สาแม็ง
ประสานงานทั่วไป

สัปปุรุษ

ข้อมูลสัปปุรุษ ครอบครัว ชาย หญิง รวม
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน 52 149 162 311
สัปปุรุษในเขต 52 149 162 311
สัปปุรุษนอกเขต 0 0 0 0
สัปปุรุษเข้ารับอิสลาม 0 0 0 0
สัปปุรุษย้ายเเข้าจากมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษเสียชีวิต 1 0 1 1
สัปปุรุษย้ายออกไปมัสยิดอื่น 1 1 0 1
สัปปุรุษจำหน่ายออกจากระบบ 0 0 0 0
มัสยิด มูฮายีรีน จดเมื่อ 27 ก.ย. 2547 / วาระ 2
ที่ตั้งเลขที่: 427 หมู่ที่: 9 ถนน/ตรอก/ซอย: บ้านฮูแตซูแก ตำบล/แขวง: บันนังสตา
อำเภอ/เขต: บันนังสตา จังหวัด: ยะลา รหัสไปรษณีย์: 95130 เบอร์โทรศัพท์: 0000000000
จำนวนผู้เข้าชม: 3,996