The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

ย้อนกลับ
17 ก.ค. 2559  2,701 ครั้ง
เอกสารไฟล์แนบ

ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ฝ่ายกิจการฮาลาลลงพื้นที่ใน 3 อำเภอ สิเกา เมืองตรัง นาโยง เพื่อตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในโครงการของสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม 


ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย