The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
11 พ.ย. 2565   214 ครั้ง

กอจ.ตรัง อบรมนักเรียน

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศติกายน 2565 ประธาน กอจ.ตรังและกอจ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร อบรมนักเรียน ที่เข้าค่ายอิสลามศึกษา ในโอกาสต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนคันธพิทยาคาร ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง และวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรอีกครั้ง ที่โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องหลักการของศาสนาและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง