The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
14 ต.ค. 2563   239 ครั้ง

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาและครูสอนศาสนา

สกอจ.ตรัง โดยฝ่ายการศึกษา ได้จัดการเรียนระบบกีตาบ แก่อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการมัสยิดและผู้สนใจใฝ่รู้ ขึ้น 2 พื้นที่ใน 6 อำเภอ ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 
ในเดือนนี้...เป็นการจัดครั้งที่ 2 ของโครงการ ซึ่งตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 10-11 ตุลาคม 2563
 -ปะเหลียน หาดสำราญ ย่านตาขาว ณ มัสยิดในควนเหนือ อ.ย่านตาขาว
-กันตัง เมือง สิเกา ณ มัสยิดบ้านดุหุน อ.สิเกา

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง