The office of provincial islamic council of trang

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
07 พ.ย. 2562   81 ครั้ง

ฝ่ายกิจการฺฮาลาล กอจ.ตรัง ลงพื้นที่สถานประกอบการ

วันที่ 4-5 พ.ย.62 ฝ่ายกิจการฮาลาล กอจ.ตรัง ร่วมกับ ฝ่ายกิจการฮาลาล กอท.ได้เข้าติดตามการดำเนินงานของสถานประกอบการ ขนมเปี๊ยะ ซอย 9 / ครัวฮาลาลเรือรัษฎาและแนะระบบการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล แก่ ร้านเค้กสายใจ และร้านเค้กกนิษฐา

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย




สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง
ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม (มัสยิดกลาง) 158 หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง