สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี : The islamic committee of suratthani 

The islamic committee of suratthani

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน้าหลัก  มัสยิดและสัปปุรุษ

มัสยิดและสัปปุรุษ


ย้อนกลับ

อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี


อำเภอ/เขต:

ตำบล/แขวง

มัสยิด

สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน

ชาย
หญิง
รวม
ตลาด 1 68 51 119
มะขามเตี้ย 1 71 57 128
บางกุ้ง 2 92 73 165
รวม 4 231 181 412

รายชื่อมัสยิด อำเภอ/เขต: เมืองสุราษฎร์ธานี

มัสยิดเราฎอตุ้ลญันนะห์
ทะเบียนเลขที่: 047 ตำบล/แขวง: บางกุ้ง
อิกอมาตุ้ลอิสลาม
ทะเบียนเลขที่: 020 ตำบล/แขวง: บางกุ้ง