สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
ย้อนกลับ
12 เม.ย. 2561   กอจ. สุราษฎร์ธานี   908

เลขา กอจ.เมืองคนดีลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนอบรมก่อนนิกะฮ์

วันนี้(12/4/61) เวลา 13.00 น.นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเยาวชนอบรมก่อนนิกะห์  ณ มัสยิดซอลาฮุดดีน(บ้านวังไทร) โดยมี นายดลฟัตตะ กลอนเสนาะ อิหม่ามประจำมัสยิด และครูผู้สอนให้การต้อนรับ นายซอแหล๊ะ โต๊ะบาย เลขานุการ กอจ.สฏ.กล่าวว่า สำหรับการอบรมก่อนนิกะห์ในทุกมัสยิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนโยบายของจังหวัดที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ที่นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธาน กอจ.สฎ.และคณะกรรมการทุกท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันแก้ปัญหาของเยาวชนในทุกมิติ ถึงแม้อาจจะโดนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ตาม  คณะกรรมการจังหวัดทุกท่านพร้อมรับข้อตำหนิทุกประการ เพื่อจะเป็นฟันเฟืองในการร่วมด้วยช่วยกันนำหลักการศาสนาที่ถูกต้องให้กับเยาวชนมาปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการสรรค์สร้างสังคมมุสลิมต่อไป
เลขานุการ กอจ.สฏ.ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขอให้ทุกฝ่ายทุกองค์กรหยุดหรือลด ปัญหาความขัดแย้งในทุกมิติ เพื่อที่สังคมมุสลิมจะเป็นเนื้อเดียวกันของพหุสังคมที่ยึดหลักการศาสนาที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัด ความสำคัญของเยาวชนมีอาดิษที่นบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)กล่าวถึงความสำคัญของพลังเยาวชนมากมาย ดังนั้นแล้วเราผู้นำศาสนาต้องกระตุ้นเยาวชนให้ร่วมพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกัน เลขานุการ กอจ.สฏ.กล่าวกับเยาวชนก่อนปิดการอบรมอย่างเป็นทางการข่าวประชาสัมพันธ์

แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล word
173
26 ธ.ค. 2562   สมาพันธ์ฯ
แบบจัดเก็บข้อมูลสับปุรุษรายบุคคล PDF
124
26 ธ.ค. 2562   สมาพันธ์ฯ
แบบคำขอมีบัตร กรรมการมัสยิด
248
15 ธ.ค. 2562   กอจ. สตูล
งานมัสยิด "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์"
0
19 พ.ย. 2562   กอจ. ภูเก็ต
ขอเชิญร่วมงานวันเอกภาพมุสลิมกระบี่ ครั้งที่1
464
04 ก.ค. 2562   กอจ. กระบี่
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
336
04 ก.ค. 2562   กอจ. กระบี่
แบบขอลาออกจากการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด
412
28 ม.ค 2562   สมาพันธ์ฯ
การอบรมคณะทำงาน การบริหารองค์กรศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุค 4.0
609
ฮาลาลกระบี่รับรอง เดือนธันวาคม 2561
624
28 ธ.ค. 2561   กอจ. กระบี่
ขั้นตอนเข้าระบบ
1,069
19 ธ.ค. 2561   กอจ. ยะลา
ตารางอบรมก่อนแต่งงาน ปี 2562
8,503
17 ธ.ค. 2561   กอจ. ยะลา
กอจ.สฎ.ชี้แจงอิหม่ามกรณีมัสยิดจัดงานตรงกับวันที่ 13 ต.ค.
691
แถลงข่าวจัดงาน - มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440
762
27 ก.ย. 2561   กอจ. ปัตตานี
มหกรรมต้อนรับปีฮิจเราะฮฺศักราช 1440
1,114
27 ก.ย. 2561   กอจ. ปัตตานี
สุราษฎร์ธานีผลักดันการศึกษา/ หวังพัฒนาเยาวชนสู่อิหม่านอย่างยั่งยืน
24,175
ตารางการอบรมนายทะเบียนมัสยิดจังหวัดกระบี่
938
07 ก.ย. 2561   กอจ. กระบี่
ลำดับการจัดงานมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561
989
ระบบบันทึกข้อมูล มัสยิดออนไลน์ สามารถใช้ได้ตามปกติ
530
22 ก.ค. 2561   สมาพันธ์ฯ
แจ้งการปิดระบบบันทึกข้อมูล มัสยิดออนไลน์ เป็นการชั่วคราว
454
12 ก.ค. 2561   สมาพันธ์ฯ
คำสั่งแต่งตั้ง กอจ.สฎ. การแต่งตั้งวาลี (อาร์ม) เพิ่มเติม
674
ระเบียบการอบรมก่อนแต่งงาน
3,433
03 ก.ค. 2561   กอจ. สงขลา
อบรมก่อนสมรส
1,356
ประชุม
666
ตัวอย่างอับโหลด pdf
859
กอจ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้นำศาสนาอิสลาม ร่วมโครงการสัมมนาผู้นำทางศาสนาอิสลามร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
0
ประชาสัมพันธ์ พบเเล้ว 13 ชีวิตติดถ้ำ
668
อบรมโปรเเกรมออนไลน์
727
โครงการอบรมระบบปฎิบัติการสารสนเทศ
1,006
03 ก.ค. 2561   กอจ. ยะลา
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนสัปปุรุษ 2561
1,409
13 มิ.ย. 2561   สมาพันธ์ฯ
เลขา กอจ.เมืองคนดีลงพื้นที่เยี่ยมเยาวชนอบรมก่อนนิกะฮ์
909
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0
ข้อกำหนดและการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.2559
976
กำหนดการจัดงานมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี 2561
1,120
พรบ. ฮัจญ์ 2559
1,026
21 พ.ย. 2560   กอจ. พัทลุง
ทะเบียนรายนามสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง “ ฮาลาล ” ประจ าปี 2559
2,320
19 ธ.ค. 2559   กอจ. กระบี่
แบบเก็บข้อมูลทะเบียนเด็กก ำพร้ำรำยบุคคล
1,210
12 ธ.ค. 2559   สมาพันธ์ฯ
อบรมก่อนแต่งงานรุ่นที่ 38
2,153
07 พ.ย. 2559   กอจ. พัทลุง
ขอเชิญแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
1,195
21 ต.ค. 2559   กอจ. พัทลุง
ขอเชิญพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำ อัลอุฏหิยะฮ์ หรือ กุรบ่าน
1,501
เชิญร่วมงานอิดิ้ลอัดฮาครั้งที่ 6
2,320
16 ส.ค. 2559   กอจ. กระบี่
ตรวจสถานประกอบการวิสาหกิจชุมชนฯเพื่อขอรับรองฮาลาล
2,093
17 ก.ค. 2559   กอจ. ตรัง
รวมน้ำใจสู่ เยาฮารุนดีนียะห์
2,892
ขอเชิญกอจ.สุราษฎร์ธานี ประชุมวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕๙
2,640
เรียนอิหม่าม ทุกมัสยิดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5,112
กำหนดการ โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์จังหวัดตรัง
1,792
11 ก.ค. 2559   กอจ. ตรัง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสังคมปรองดองสมานฉันท์
2,148
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ฮิจเราะห์ศักราช 1437
2,134
12 เม.ย. 2559   กอจ. สงขลา
การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ
2,127
14 มี.ค. 2559   กอจ. สงขลา
กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1437
1,990
12 มี.ค. 2559   กอจ. สงขลา
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
2,927
08 มี.ค. 2559   กอจ. พังงา
ขอเชิญร่วมงานฮาลาลกระบี่
4,459
08 มี.ค. 2559   กอจ. กระบี่
แจ้งเข้าอบรม
4,486
04 มี.ค. 2559   กอจ. กระบี่


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 257 ม.2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 Tel/fax 075 700 324 
จำนวนผู้เข้าชม: 330,254