The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

มัสยิดและสัปปุรุษ มัสยิดบ้านหนองทะเล
ที่ตั้งเลขที่:
540 
หมู่ที่:
ถนน/ตรอก/ซอย:
กระบี่-เขาทอง 
ตำบล/แขวง:
หนองทะเล 
อำเภอ/เขต:
เมืองกระบี่  
จังหวัด:
กระบี่  
รหัสไปรษณีย์:
81180 
เบอร์โทรศัพท์:
0844476492

ประวัติความเป็นมาฯ

มัสยิดบ้านหนองทะเลอ.เมือง จ.กระบี่ จดทะเบียนเมื่อ ... more


ข่าวประชาสัมพันธ์ ( แสดงทั้งหมด )

ไฟล์ ชื่อเรื่องฯ เปิด
ไม่มีข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม ( แสดงทั้งหมด )


no record found...


แผนที่นำทาง Google Map


มัสยิดบ้านหนองทะเล
ที่ตั้งเลขที่: 540  หมู่ที่: 1  ถนน/ตรอก/ซอย: กระบี่-เขาทอง  ตำบล/แขวง: หนองทะเล 
อำเภอ/เขต: เมืองกระบี่   จังหวัด: กระบี่   รหัสไปรษณีย์: 81180  เบอร์โทรศัพท์: 0844476492
จำนวนผู้เข้าชม: 3,298086-159-6554
086-159-6554
086-159-6554