The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
20 พ.ย. 2565   26 ครั้ง

กอจ.ร่วมประชุมประจำเดือน กอม.อำเภอเกาะลันตา

อาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 
       คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ร่วมประจำเดือนพฤสจิกายน อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น อำเภอเกาะลันตา ต.เกาะกลาง (14)ต.คลองยาง(9 ) 
       ณ มัสยิดบ้านนาทุ่งกลาง ต.เกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324