The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
16 พ.ย. 2565   42 ครั้ง

ประชุมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้

15 พฤศจิกายน 2565  ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา
       การประชุมสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324