The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
09 พ.ย. 2565   40 ครั้ง

โครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฝูผู้กระทำผิดในชุมชนฯ

พุธที่ 9 พ.ย.2565
      สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ โดย ผอ.สำนักฯ เข้าเยี่ยมและปรึกษาโครงการบูรณาการงานแก้ไขฟื้นฝูผู้กระทำผิดในชุมชนฯ 
       ในการนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและร่วมให้คำปรึกษาเพื่อการดำเนินงานสู่โครงของจังหวัดต่อไป

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324