The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
08 พ.ย. 2565   42 ครั้ง

งานตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่

งานตรวจวัดคุณภาพอากาศพื้นที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่
       ระหว่าง 4-11 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่ที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ALS Laboratory Group (Thailand)Co.Ltd  ได้เข้าติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง 
     ในการนี้ขอขอบคุณ คุณสุชาติ มาศโอสถ ได้เขัามาเยี่ยมให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่ง

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324