The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
09 พ.ย. 2565   46 ครั้ง

อบต.ไสไทย ประชุมเตรียมงานเมาว์ลิดกลางตำบล ณ มัสยิดกลางกระบี่

พุธที่9พฤศจิกายน2565 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
     อบต.ไสไทย ใช้ห้องประขุม สนง.กอจ.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการงานเมาว์ลิดกลางและแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคฟัรดูอีนฯในเขตตำบลไสไทย 
     โดยในการนี้ อาจารย์วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ.กระบี่ ในฐานะประธานเขตตำบลไสไทย ให้การต้อนรับเปิดดำเนินการประชุม โดยมี ผอ.กองการศึกษา อบต.ไสไทย ร่วมดำเนินการประชุม พร้อมด้วยอิหม่าม(ประธาน ศอม.) ครูใหญ่(ผู้แทนครู ศอม.)ร่วมประชุม และมี นายวิรัช สีหมุ่น กอจ.กระบี่ ประธานฝ่ายไอซีทีและประชาสัมพันธ์ร่วมให้การต้อนรับ

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324