The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
01 เม.ย. 2564   155 ครั้ง

ตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต กะมิยอ ปัตตานี

วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุม สนง กอจ.กระบี่ เวลา 14:00 น วิรัตน์ และเล็ม เลขานุการ กอจ กระบี่ วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ ฝ่าย ICT ร่วมต้อนรับบรรยายสรุป คณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคคลากร อบต.กะมิยอ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ จำนวน 29 คนตามหัวข้อการดูงานครั้งนี้ “ภายใต้การอยุ่ร่วมกันที่หลากหลายวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์” วิรัช สีหมุ่น กอจ กระบี่ รายงาน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324