The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
24 ก.พ. 2564   282 ครั้ง

มัสยิดออนไลน์ ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง พังงา

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัด พังงา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดบางคลีปากีสถาน เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมฯโดย ฮัจยีมูซา นัญฑบุตร  รองประธาน กอจ พังงา ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่  ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบทะเบียนสัปปุรุษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขตอำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง กว่า 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบอาจารย์หร้อเชต  สเล่ราษฏร์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ ขอบคุณวาหลีรักหมาน ปาทาน รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ประธานชมรมสวัดิการผู้นำศาสนาอิสลามจังหวัดพังงา  เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม มัสยิดบ้านบางคลีปากีสถาน และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้เข้าร่วมกันอย่างพร้องเพรียง เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ 
(วิรัช สีหมุ่น)รายงาน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324