The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
23 ก.พ. 2564   327 ครั้ง

อบรมระบบมัสยิดออนไลน์พังงา

 อบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนสัปปุรุษมัสยิดออนไลน์ เขตอำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัด พังงา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มัสยิดนูรุ้ลกอมัร บ้านหินลาด เวลา 09:00 น พิธีเปิดการอบรมโดย อาจารย์อะหมัด และเยาะ ประธาน กอจ พังงา และได้รับเกียรติจาก นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอสุขสำราญ นายวินัย มุ่งกุ้ง ปลัดอำเภอ สุขสำราญ เข้าร่วมอบรม ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบมัสยิดออนไลน์ โดยนายวิรัช สีหมุ่น กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่าย ICT ได้รับมอบหมายจาก นายอัสนาวี มุคุระ ประธาน กอจ กระบี่  ตามหนังสือแจ้งเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในภาระขอบข่ายงานทะเบียนสัปปุรุษ ระบบฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์ เป็นให้ความรู้ ทำความเข้าใจ การใช้ระบบ การอับเดทระบบ มีผู้เข้าร่วมอบรมจากมัสยิดต่างๆในเขต อำเภอคุระบุรี และอำเภอตะกั่วป่า กว่า 40 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำมัสยิด อนุกรรมการมุสลีมะห์ประจำมัสยิด ในการอบรมครั้งนี้คาดว่า ทำไห้การ จัดทำระบบในแต่มัสยิดเสร็จสมบูรณ์ พร้อมจะรายงานข้อมูลไปยังกรมการปกครอง และส่วนงานของ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทันตามกำหนด ขอขอบคุณ ฮัจยียูโซบ หมีนสะอีด กรรมการอิสลามประจำจังหวักพังงา ผู้ประสานงานจัดโครงการ อิหม่ามอารีด ดำเชื้อ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงา ประธานชมรมผู้บริหารมัสยิดอำเภอคุระบุรี เอื้ออำนวยการบริการอาหารและสถานที่อบรม มัสยิดนูรุ้ลกอมัร บ้านหินลาด และขอบคุณผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ฯในครั้งนี้ เสร็จภาระกิจ เวลา 15:30 น. มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายรูปร่วมกันเดินทางกลับ จึงรายงานมาเพื่อทราบ
ด้วยสลาม และดุอา
(วิรัช สีหมุ่น)รายงาน

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324