The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
29 ม.ค 2564   237 ครั้ง

โรงไฟฟ้าบ่อขยะ

   โรงไฟฟ้าพลังงานขยะจังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการก่อสร้างขยะและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน/ ต่อวัน มีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ อัยการจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติของโครงการ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมและร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมร่วมแสดงความยินดี  

        กล่าวรายงาน โดยคุณ จิรฐา ทรงเมตตา บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญา โดยดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ขนาด 6 เมกกะวัตต์ ในรูปแบบ Feed In Tarriff (FIT) จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดหาเอกชนมาลงทุนก่อสร้างและบริหารโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตันต่อวัน ได้ดำเนินการเดินระบบกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไปแล้ว

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โรงไฟฟ้าขยะชุมชนแห่งนี้จึงถือได้ว่าสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มการแก้ปัญหาจัดการขยะอย่างยั่งยืนอันเป็นอีกมิติหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนสู่ KRABI Goes Green ได้อย่างตรงจุด และถือเป็นการพลิกวิกฤตขยะให้เป็นโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนไปพร้อมกันและด้วยเทคโนโลยีสะอาดที่มีความปลอดภัยสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งของประเทศและของโลกอย่างยั่งยืนต่อไป

        โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันนำนวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะที่ทันสมัย สะอาด สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมามอบให้ชาวจังหวัดกระบี่ อีกทั้งยังช่วยเปลี่ยนแปลงกองภูเขาขยะที่เป็นมลภาวะให้กลายเป็นสวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนสำหรับชาวกระบี่

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324