The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
02 พ.ย. 2563   23 ครั้ง

ประชุมประจำเดือน พ.ย.63 คณะกรรมการอิสลาม

วันที่ 2 พย 2563 ที่หัองประชุม สนง กอจ กระบี่ เวลา 09:00 น.- 12:00 น. ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังจังหวัด เพื่อสรุปผลการปฏิงานในเดือนที่ผ่านมา 

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324