The Islamic Committee Of Krabi

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

หน้าหลัก  ประมวลภาพกิจกรรม

ย้อนกลับ
14 ส.ค. 2563   329 ครั้ง

คัดเลือกบิหลั่นประจำมัสยิดประชาบำรุง

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 12:30 น. ที่มัสยิดประชาบำรุง ต เขาทอง เมืองกระบี่ จัดให้มีการคัดเลือกบิหลั่นประจำมัสยิด มีนายวิรัตน์ และเล็ม วิรัช สีหมุ่น นายเจะฮาหลี คมขำ นายดลหร้อหมาน นัคคา นายสมศักดิ์ ขาวเล็ก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เป็นกรรมการคัด เลือก ผลการคัดเลือก นายสราวุธ มุคุระ ได้รับเลือกเป็นบิหลั่น

สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย
สนับสนุนโดย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่
 257 หมู่ที่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
โทรฯ: 075-700324 แฟกซ์: 075-700324